sayfalar

19 Şubat 2012 Pazar

ETRÜSKLER ROMAYI KURAN TÜRKLER MİDİR

ETRÜSKLER ROMAYI KURAN TÜRKLER MİDİR'Etrüskler (türkan,türsen türsaka'lar) İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yeralan E'truria bölgesinde yaşamış ve M.Ö. 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halkın adı olup Eski Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır[1] . Etrüsk halkının bir kısmı ve kültürü zamanla Roma İmparatorluğu içinde erimiştir. Etrüskler İtalya'daki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma uygarlığının, mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yapım tekniklerine kadar, kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarlığından almış olduğu günümüzde saptanmış durumdadır.. Etrüskler'in dini, Çiçero’nun değindiği gibi, vahyedilmiş bir dindi ve 12'li sistemi baz alan bir inisiyatik örgütlenmeleri vardı.

Ural-Altay dil ailesine sahip olan Etrüskler, Yunanlılar tarafından Tyrrhenoi veya Tyrrsenoi adlarıyla bilinmektedirler. Bugünkü, Roma kenti, Etrüsklerin hakimiyet bölgesinde kurulmuş olup Romalıların Veii kentini talan etmelerine dek (M.Ö. 396) kentin Etrüsklerin yönetiminde olduğu görülmektedir . Truva savaşından kaçırılmış, Romus ve Romulus adlı iki çocuk ile R'asena adlı dişi bir kurt tarafından soylarının yürüdüğü konusunda efsaneleri bulunan Türsaka'lar(Etrüsk'ler),bugünkü Roma şehrinin isim sahibidirler

Yunan tarihçi Herodot'a göre Etrüskler Lidya'dan İtalya'ya göç etmişlerdir, bunun yanı sıra pek çok tarihçi de Etrüskler ile doğu uygarlıklarının adetleri arasında bağ kurmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Etrüsklerin kökeninin Doğu uygarlıklarına dayandığını savunurlar .

Etrüsklerin kökeni hakkında yapılan en yeni çalışma, 2004 yılında çeşitli İtalyan üniversitelerinden gelen bir grup genetik bilimci tarafından yapılmıştır. Bu araştırma çerçevesinde MÖ 7-3 yüzyıllar arasında yaşamış Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri alınarak çok titiz bir çalışma ile günümüzde yaşayan çeşitli milletlere ait DNA'lar ile karşılaştırılmıştır.

Sonuç olarak Etrüsklerin genetiğinin diğer milletlere göre en çok bugünkü Türkiye Türkleri ile yakınlığı %98,2 oranında ortaya çıkmıştır. (Vernesi et al. 2004). Eski Yunan efsanelerinde de sıkça anlatıldığı gibi bu durum antik çağda Anadolu'dan İtalyan yarımadasına yapılan göçlerle açıklanmıştır. [2] Tarih araştırmacısı Kazım Mirşan geliştirdiği Tamga temelli yeni bir sistemle bütün Etrüsk yazılarını çözüp deşifre etmeyi başarmış ve buradan elde edilen sonuçlarla Etrüsklerin Karadeniz'in kuzeyindeki step kesimlerinden İtalya'ya göç etmiş erken-Türk kökenli bir halk olduğunu ortaya koymuştur.