sayfalar

23 Şubat 2012 Perşembe

Necronomicon nedir?


Necronomicon nedir? Ne olduğunu hakkında anlatılanlar bile ciltleri
doldurmaya yetiyor.En bilinenleri ise "Ölülerin Çağrı Kitabı" ,"Ölü
İsimlerin Kitabı" ,"Mısır'ın ölüler kitabı" .Yazarı Şamlı bir Araptır ve
adı El Hazret(Abdul Alhazrad) ya da El Azif.Gerçek bir büyü kitabı Necronomicon.
Bazılarına göre hiç var olmadığı , birileri tarafından insanları korkutmak için
uydurulduğu ; bazılarına göre ise var olduğu fakat 


yerini kimsenin
bilmediği bir kitap bu.

Yedi cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğu söyleniyor.M.S. 700 yılında
Şam'da yazıldığı biliniyor.orjinali insan sırt derisi üzerine, arapça ve sanskritçe dil ile yazılmış.
Kitap içinde El Hazret hakkında da bilgi
var .Zaten kendisi hakkında bilgileri de buradan elde ediyoruz.
İskenderiye'den Pencap'a kadar dolaşmış.Çok okurmuş.Onlarca dil
konuşup öğrencilerine gezip dolaştığı yerleri anlatırmış. Metodları
Heredot'u hatta Bruno'yu anımsatırmış.

Majikal kehanet için çağdaş araştırmacılar bilincin açılması ve güncel
etkilerden kurtulmak için uyuşturucu kullanıldığını
belirtiyorlar.Bunun bir formülü de ele geçirilmiş.(Yazı için kaynak
topladığım yerde bu uyuşturucu maddeler verilmiş ama ben burada
bunlara yer vermiyorum.)Kısacası Necronomicon bu yönden geleceği
görmenin yollarını da anlatıyor.Belki bu sayede Nostradamus geleceği
görebilmiştir.El Hazet'e "Çılgın Arap" da denirmiş bunun nedeni onun
geleceği görmesi ve artık yaşadığı çağa uyum sağlayamaması
gösteriliyor.

Yunanlı Platonist filozof Proclus (MS 410-485) , astronomi , felsefe ,
matematik , metafizik uzmanıydı ve kullandığı büyü yöntemleriyle
Hekata adlı mitolojik tanrıyı görebildiğini yazıyordu. Proclus eski
Mısır ve Kalde gizem öğretilerinden yararlanmıştı ve Proclus'un
yazılarının tamamen El Hazret'in eline geçtiği ve Necronomicon'da
bunları da yazdığı söylenmekte.


İşin ilginç yanı hiçbir arap kaynağında Necronomicon adı
geçmiyor.Araştırmacı tarihçi İdris Şah kitabı Hindistan'da Deobound
Mısır El Azhar ve Mekke'de kitabı araştırmış fakat başarılı olamamış.
1487 tarihli Latince bir belgede Dominikan Rahip Olaus Wormius
imzasıyla engizisyonun ölümcül ismi Kara Papaz Torquenmada'nın
İspanyol Yahudilerine zulmederken;Necronomicon'u ele geçirdiği ve
İtalyanca'ya çevirttiği belirtiliyor.Wormius'a göre kitap son derece
tehlikeli ve okuyan insanı etkisi altına alıyor.İçindeki bazı
bölümlerin de Tevrat'ın Yaradılış Bölümü'ndeki gizli şifreli
bölümlerin açıklamaların bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda da
insanı çıldırtacağı belirtiliyor.Wormius , kitbın bir kopyasıonı ele
geçirmiş olmalı ki Spanheim Başrahibi Johann Trithein'a yollamış.
Wormius kitap hakkında şöyle diyor "Çeviriyi yaktım , bu Tanrı'ya
küfürdü , gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu insanlar buna hazır
değiller daha çok zaman gerekiyor..." Ama başka kaynaklar kitabın yok
olmayıp Vatikan'a yollandığını yazıyor.1586'da Wormius'a ait kopya
Prag'da ortaya çıktı.Ünlü İngiliz majisyeni ve büyücüsü Dr.John Dee ve
asistanı Edward Kelly bu kez Necronomicon'u ele
geçirdiler.Söylendiğine göre Kelly ve Dee "Necronomancy" denen
ölüleri kaldırma ayinlerine o zaman başladılar.Ama bir bomba daha
vardı kitabta simya yoluyla altın yapma yöntemleri de yazıyordu.
Dr. Dee Necronomicon'u İngilizce'ye çevirip Manchester'de Christ's
College'e bıraktı.Sonra büyük kolleksiyoncu.Elias Ashmole eliyle
Oxford'da Bodleian Library'de yer aldı.Şu anda Britsih Museum'da
Necronomicon'un bir kopyasının bulunduğu kayıtlarında yer alıyor.

Peki bu kitabın içinde neler var.
Tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler var.El Hazret kaybolmuş
geçmişin içyüzünü anlatırken, Tevrat'taki "Yaradılış" bölümüyle ,
mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler vardır. Tevrat bunları
gizlemekte , bugüne kadar yapılan çeviriler aslında kutsal kitabtan
çok farklıdır.Geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının
içtüzü ve planlanması anlatılıyor.
İnsan ırkı, düğnyadan önce başka bir yerde idi.Buna başka kürelerden
gelme deniyor. Neo-Platonist inançlara göre anlatılan dünya benzeri
yıldızlarda kendilerine özgü yaşam formları bulunmaktadır.Bu yaşam
biçimleri kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenir.
Özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanılarak,
eskilerle ilişki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler
alınabilir, o zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür ama bu
tehlikeli bir yoldur çünkü insan taşıyabileceği bilgiyi edinebilmeli
ve bunun farkında olmalıdır.Ve halk bunları bilmemelidir.
Dünyayı zaman zaman pozitif zaman zaman negatif güç alanları etkisi
altına almaktadır.Bu güç alanı bilinçlidir ve Şeytan tanımı aslında bu
negatif güç alanı ile ilgilidir.Fakat bu güç alanını besleyen gene
insandır.

İnsan ırkını bu gezegende dölleyen güçler bizleri sürekli olarak
gözlemektedir.Eğer onların planını temelden bozacak bir eyleme
giriştiğimiz anda, müdahale edeceklerdir ve bu müdahale Eskilerin
Eskisi denen akılalmaz bir güç boyutunda gerçekleşecektir.
Necronomicon'un bilinen kopyaları kayıp görünüyor.Bazı kaynaklar Adolf
Hitler'in okkült ilgisi sonucunda kitabın bir kopyasını ele
geçirdiğini belirtiyorlar ama sonrası bilinen bir şey Fühler'in sonu
efsaneye göre Necronomicon'dan yararlanmışa benzemiyor.Dee'nin Bodlein
Müzesindeki çevirisi 1934'den sonra yok oldu.Belkide Hitler'e giden
kopya oydu.British Museum önceleri çalınmalardan söz ediyordu ama
bunun doğru olmadığı anlaşıldı Wormius baskısı oradaydı ama nedense
kataloglardan silindi ve yeraltı depolarına kaldırıldı.
Hatta bir iddiaya göre değerli eşyalar klasmanına alınarak 1940'larda
Kraliyet Mücevherleriyle beraber Galler'de özel bir şatoya
saklanmıştı.Sonra tüm dünya kitaplıkları Necronomicon ile ilgili
kaynakları ve belki de kopyaları saklamak için söz birliği ettiler.
Necronomicon'un çıldırtması sanıldığı gibi değil bildiğimiz
inandığımız herşeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de
çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor.

necromonicon a ait birkaç dize

-geceyarisi, gizli odamda yalniz çalişirken,
otururum üç ayakli prinç sephada, küçük bir işik insansiz yerden düşüncemi aydinlatir.
talihimin boş yere olduğuna inanmiyorum.

-asa ellerimin arasinda , konuşulur branches ortaminda,
su hareketleniyor, limbe , eteğinden ayağa,
bir büyük korku , içten bir ses , farkli bir titreme,
ilahi işik , kutsal haber artik yanindadir...

190. babında şöyle der
"bu kitap, tanrısallaşmış ruhun, ra' nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu osiris nezninde yüceltir, amenti' nin efendisi nezninde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar. bu kitap, douat' ın esrarlı yerlerinin sırlarını açıklar, alt dünyanın sırlarına inisiye olmak için bir rehber görevi görür... bu kitabı okurken sana ve rahip kher-heb' e yakın olanlardan başka, hiç bir insan varlığının seni görmesine izin verme... içine yıldızlı dokumalar gerilmiş bir odaya kapan. o zaman bu metinlerin, kendi için okunacağı her ölünün ruhu yaşayanlar arasında, parlak gün ışığı içinde dolaşabilecek; tanrılar arasında güçlü olacak... ve tanrılar onu yokladıktan sonra, ölüyü eşitleri olarak tanıyacaklar... gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır"


Papa tarafından yasaklanmış olan ve english museum da saklanan kitap.
Döneminde tüm hristiyan alemine yayılmış ve toplatılmıştır.
Alaister Crowley tarafından da okunmuştur.
Basına sızan sayfalar mevcut olduğu söylenmektedir.

Kitap ve nostradamus

Nostrodamus'un ünlü "Yüzlükler"
inin ilk iki dörtlüğünde anlattığı metodunun kaynağı uzmanlara göre
Necronomicon'dan alınmış.

Nostradamus'un kehanetlerini yönlendiren 3 temel öge, falcılık, büyü ve astroloji oldu. Musevi kökenli Nostradamus'un babası, büyükbabası ve büyükbabasının babası Kabala uzmanlarıyla iyi ilişkilere sahipti. Ailesinden kahinlik bakımından güçlü bir kalıtımsal miras aldı. İlk kehanetlerini üç ayaklı pirinç bir sehpa üzerindeki su dolu bir kaba bakarak gördü. Bir başka sistemi de ateşe bakmaktı... Yazdığı bir dörtlükte de ilhamın geceyarısı çatıda gezerken geldiğinin altı çizilir. Prof. Dan Clore da kahinin Mısır'ın ölüler kitabı, efsanevi Necronomicon'un şifrelerini çözerek öngörülerde bulunduğunu söyler. Ve astroloji... Erika Cheetham'a göre Nostradamus 4. yüzyılın neo-Eflatuncu astrologu İambicus'un tekniğinden yararlandı.


8. yüzyılda yaşamış cilgin Abdul Alhazrad adlı bir Arap der ki...

"Bu gizli sayfalar babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir, ve kendi dillerinde yazılmıştır, fakat ben kendi ülkemin altin diline çevirdim ki herkes anlasın. ben bu yazıyı artık olmayan ur'un 7 efsanevi şehri bölgesinde dolaşırken karşılaştım, ve tanrılar arasında zamandan önce olan savaşlarını anlatıyordu.ve rahiplerin gördüğü korku ve çirkinlik burada anlatılıyor, ve onların nedenleri, ve onların doğaları, ve özleri, ve çizgilerin sayıları kutsaldı, ve kelimeler kutsaldı, ve şeytani kişiler için en iyi etkilemeydi.ve doğal olarak o kentin büyücüleri bunları parşömentlere, vazolara, veya havaya yazdılar, ve böylece tanrılar verilen sözün kelimelerini hatırlayabilecekler.

bu kelimelere kulak verin ve hatırlayın! çünkü hatırlamak en önemli ve en etkili büyüdür, geçmişi hatırlayabilen olmak ve gelecek olan şeyleri hatırlayabilen olmak aynıdır.ve bu yazıyı hazır olmayana göstermeyin, çılgınlık yaratır, insanda ve hayvanda...."Son Olarak

Abdul alhazred'in, yıllarca çöllerde aranıp, çok eski günlükleri bulması ve delirmesinden sonra kötü ruhlarla karşılaşmasını, insanların yeryüzüne gelmesinden önce yaşanan azothoth dönemini, ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağını ve ölülerin nasıl harekete geçirileceğini anlattığı kitap. içinde formüller ve büyüler bulunan bu kitaptaki büyüleri tecrübe eden herkes ya delirmiş, ya ölene kadar susmuş ya da bilinmeyen varlıklar tarafından öldürülmüştür.

aleister crowley'nin (ünlü büyücü) okumuş olduğu, ayrıca adolf hitlerin ele geçirmeye çalıştığı söylenen kitaptır. bilinen tek kopyası british museum'da korunuyor. sadece imtiyazlı müşterilere, bodrum katında, uzaktan, cam fanus içindeki bazı sayfaları gösterildiği rivayet edilir. Bundan yıllar önce ''Fenomen'' adlı bir dergide Ata NİRUN tarafından özel izinle olduğu belirtilen bir kaç sayfasının fotoğrafı yayınlanmıştı. Okuyanların çıldırdığının da altı çizilmişti.
Kayıtlara geçmiş 20 nin üzerinde kitabı okuduktan sonra delirmiş ya da hipnoz halinde kişiler bulunmaktadır!!