sayfalar

23 Mart 2014 Pazar

White boy

White boy

İşte Haşmet Babaoğlu çok güzel özetledi:

İşte Haşmet Babaoğlu çok güzel özetledi:
Bunlar Türkiye'yi sevmiyorlar.
Sevmemek şöyle dursun, nefret ediyorlar.
Tiksiniyorlar.

"Beyaz Türkler" diye bir kavram uydurdular, çok tuttu.
Hesapça, beyaz Türk, "alafranga Türk"... Yani Kemalist Türk...
Çünkü içlerinde en "liberal" geçinen bile, sıkıyı görünce hemen Kemalizm'e dönüş yapıyor.

Halk da "zenci Türk" oluyor... Amerika'da zenci haklarını savunmaya gönüllü katılırlar ama "Türk zenciden" tiksinirler.
Amerikan zencilerini kağıt üzerinde destekliyorlar ama İstanbul'da tek tük rastladığımız zenci nüfusu hissedilir derecede artsa, seyredin bunların ırkçı ayaklanmalarını!

Bunlar ezan sesinden rahatsız olurlar, başı örtülü kadın görünce dehşete kapılırlar.

Sakallı adam onları irkiltir (irkilsinler diye beş senedir sakallı geziyorum.) Çünkü kırklı yıllarda İsmet Paşa bunların analarını babalarını öyle eğitmiştir, öyle şartlamıştır, onlar da bu çocukları...
Din mutlaka sömürü demektir onların gözünde, eh, futbol da öyle!

Nasıl kadınlara "futbolla hiç ilgilenmiyorum" şeklinde polim yaparak yaklaşmaya çalışırlarsa, dine bakışları da farklı değildir.
Bunlar "Türk filmi" de seyretmezler.

Avrupa'ya gittiklerinde karşılarına Türk dükkanı, Türk şirketi çıkınca da küçümserler...

Sosyalist geçinenleri vardır, herhalde Türkiye'de sosyalizmi Fransız halkıyla kuracaklardır. "Halkın yarısının oyunu almış iktidar gitsin, halk iktidarı kurulsun" diyen şaşkınlar da bunların arasından çıkar...
Bunların liberal maskesi takanları elbette birtakım liberal reformlar isterler.

Lakin, istedikleri bunun "alafranga bir kadro" tarafından yapılmasıdır.
Yani, hükümet on iki senede birtakım işler yapmıştır ama keşke Müslüman olmasaydı!

Abdullah Gül iyi bir adam ama keşke eşinin saçını görseydik!
Daha önce "zencileri sevmem" demiş olan bir adam şimdi de tutuyor, halkın on iki yıldır AKP'ye oy vermekle bir "akıl tutulması" yaşadığını yazabiliyor...

AKP'ye oy vermeyi "aşağılık bir davranış" olarak nitelemekten de utanmıyor.

Sorarsan, ilericidir, Marksist falan.

İyice kazırsan, altından "keşke başka bir ülkede -tercihan Amerika'dadünyaya gelseydim" özlemi çıkacaktır...

Hamile karısını uçağa bindirip Amerika'ya götürmek ve orada doğum yaptırıp çocuğunun "kafadan" Amerikan vatandaşı olmasını sağlamak, ancak bunların tenezzül edeceği bir küçüklüktür.

Köken olarak yedi göbek Üsküdarlı'yım, Beşiktaş'ta büyüdüm ama Trabzon doğumluyum, çünkü anam babam orada çalışıyorlardı...
Devlet memuru olarak oraya atanmışlardı...

Anam, gemiye atlayıp -o zamanlar başka yol yoktu- İstanbul'a gelecek ve sırf nüfus kağıdımda doğum yeri İstanbul yazsın diye beni burada doğuracak kadın değildi!

Şimdi bana edilen küfürlerde de, "Galatasaray mezunu, Boğaziçi mezunu bir adam nasıl olur da CHP'ye karşı çıkar" şaşkınlığı vardır.

Bir memur çocuğu ve alafranga seçkin olarak olarak zümremize ihanet ettik, halkın yanında yer aldık, evet. Ezber bozduk da ondan düşman kazandık.

Engin Ardıç