Yolsuzluk sadece kılıf hedef ekonomik kriz

Yolsuzluk sadece kılıf hedef ekonomik kriz

17 Aralık Operasyonu; 'siyasi kaos üzerinden ekonomik krize zemin hazırlama ve ülkede istikrarı bozma' hedefi taşıyor

İçeride seçim, dışarıda dolar bolluğunun biteceği döneme denk getirilen 17 Aralık Operasyonu; 'siyasi kaos üzerinden ekonomik krize zemin hazırlama ve ülkede istikrarı bozma' hedefi taşıyor. Hükümetin ardından sivil toplum örgütleri de, 17 Aralık'ta başlayan operasyonu mercek altına aldı. Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM) tarafından yapılan analizde, operasyonların zamanlamasına dikkat çekilerek, 'Olayın siyasi mühendislik yönü öne çıkmaktadır' denildi. Sürecin 'siyasi kaos üzerinden ekonomik krize zemin hazırlama ve ülkede istikrarı bozma' gibi bir sonuca götürülmek istendiği dile getirilen analizde, 'Kayıplar telafi edilebilir' değerlendirmesi yapıldı. ASEM Uzmanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Delice tarafından kaleme alınan analizde şu tespitler öne çıktı:

SİYASİ MÜHENDİSLİK

17 Aralık'ta başlayan operasyonların uzun süre bekletilerek seçim dönemine denk getirilmesi, olayın siyasi mühendislik yönünü öne çıkarmaktadır... Bu operasyonların siyasi kaos üzerinden ekonomik krize zemin hazırlamak ve ülkedeki istikrarı bozmak gibi önemli bir sonuca hizmet edeceği açıktır.

EKONOMİK BOYUT

Halkbank'ta Tahran'a ait hesaplara, Türkiye'nin ve diğer bazı ülkelerin İran'dan ithal ettikleri petrol ve doğalgazın bedelleri yatırılmakta ve çeşitli yollarla İran'a transfer edilmekteydi. Batının bu durumdan rahatsız olduğu ve uzun zamandır bu konuyu gündeminde tuttuğu biliniyordu. Bu anlamda Halkbank'ın hedef olması, konunun adli boyutundan çok, siyasi ve ekonomik amacının ön plana çıktığının göstergesi.

TCDD MALZEME OLDU

Operasyonların merkezinde inşaat sektöründe doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kişi ve kurumların olması da manidardır. Bunun gibi, son yıllarda yüksek hızlı tren projeleriyle gündeme gelen TCDD'nin de malzeme yapılması boşuna değildir. Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet edebilen özel sektör kuruluşlarının da hedefte olduğu anlaşılmaktadır.

DIŞ GELİŞMELER

Aynı süreçte Morgan Stanley'in 'kırılgan beşli' diye bir gruplandırma yaparak Türkiye'yi de bu kategoriye yerleştirmesi, küresel düzeyde algı bozukluğuna katkı yaptı. ABD Merkez Bankası'nın değişen politikası da buna eklenince, son süreçte yaşanan ekonomik sıkıntılar daha somut bir şekilde anlaşılacaktır.

Diğer sayfalarımız
https://www.facebook.com/TurkiyeGercekleri
https://www.facebook.com/dunyagerceklerimiz
https://www.facebook.com/Yalan.Yazan.Tarih.utansn
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız