MOSSAD HUMEYNİYİ NEDEN KORUDU

MOSSAD HUMEYNİYİ NEDEN KORUDU?


İsrail ve İran, entrika ve terör vadisinin iki yamacı.

Ortadoğu'da kaosun iki hamisi.

Biri ABD dış politikasını kendi emellerine payanda yapma derdinde, öbürü Şii jeopolitiğiyle hile ve desise azminde.

Bu iki kaos fabrikatörünü asla birbirinden ayırmam.

İran ve İsrail'i birbirinden ayırmak iki şeytanı birbirinden ayırmak gibi.

Efendim olur mu İran Müslüman'mış!

Kan dökücülüğü ve tahripkârlığıyla tanınan, seferleri sırasında ele geçirdiği şehirlerin bazılarını yakıp yıkan ve kellelerden kuleler yapan...

Sivas'ı kan dökmeyeceğine söz vererek teslim almasına rağmen 3-4 bin Ermeni'yi kazdırdığı büyük çukurlara gömmek suretiyle öldürtüp "İşte sözümü tuttum bir tanesinin bile kanını dökmedim" diyen Aksak Timur da Müslüman'dı.

Kâbe'yi yıkan, meşhur âlim Said b. Cübeyr'i öldürdüğü gibi sahabi Abdullah b. Zübeyr'i şehit eden ve sahabi Enes b. Malik'e zulmeden ve binlerce masumu öldüren Emevi valilerinden Haccac da Müslüman'dı.

Bu iki şeytanın arası nasıl?

1982'de kadınların ırzına geçildiği, çocukların küçük bedenlerinin delik deşik edildiği 20.000 cana kıyıldığı Hama katliamını destekleyen...

Bugün yine Suriye'de minik ellerin ve minik bedenli yavruların vahşice öldürülmesini savunan, buna cevaz veren bir İslami anlayış tanımıyorum.

Dönelim İran ve İsrail'e.

Bu iki şeytanın arası nasıl?

Göründüğü ve zannedildiği gibi kin fırtınalarıyla mı dolu?

İran, geçmişinde İslam düşmanı hiçbir Batılı ülkeyle savaşmamıştır.

CIA, 1979 İslam devrimi öncesi Humeyni komitacılarına yanaşıyor ve Humeyni'nin has dairesinde köstebekler kazanıyordu.

8 Ocak 1979'da Tahran büyükelçiliğine, ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance imzalı bir gizli mesaj gelmişti.

Mesajda Humeyni'nin has adamı ve sağ kolu İranlı işadamı Abbas Amir Entezam'ın ABD büyükelçiliğiyle temas kurmak istediği bildiriliyordu.

Entezam daha sonra Humeyni rejiminin hükümet sözcüsü olmuştu.

1979'da İranlı devrimci radikal öğrencilerin ABD'nin Tahran büyükelçiliğini bastıklarında ele geçirdikleri dokümanlardan biri Amir Entezam'ın CIA bağlantısını ortaya çıkardı.

Entezam vatana ihanet suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi.

3 ayrı suikast planı

Savunmasında bu görevi ona Humeyni'nin verdiğini söyledi.

Ele geçen belgelerde Humeyni-CIA arasındaki bağları gösteriyordu.

İsrail Humeyni'nin halk nazarında itibarını kaybetmesini istemedi.

Fatura Humeyni'nin casuslukla suçlanan adamlarına kesildi.

Bu konuda Yale Üniversitesi'nde akademisyen olan İran asıllı Trita Parsi'nin "Hain İttifak" adlı kitabı çok önemli. (Trita Parsi, Treacherous Alliance: The secret dealings of Israel, Iran, and the United States)

Daha ilginç olan şu:

Humeyni 1979'da Paris'ten Tahran'a getirilirken CIA tarafından 3 ayrı suikast planı tertip edilmişti.

Şah'ın generalleri ve ABD'li yetkililerin tarafından tertiplenecek olan suikastı MOSSAD, Humeyni'nin adamlarına ihbar etmişti.

İş Humeyni-MOSSAD ilişkisi olunca ABD'nin Ortadoğu uzmanlarından Mike Evans'ın "Jimmy Carter" adlı kitabı önemlidir. (Mike Evans, Jimmy Carter: The liberal left and World Chaos)
Evans'ın yazdıklarına bıkıldığında; MOSSAD, Humeyni'ye yapılacak suikastı, İran askeri ataşesi Yitzhak Segev kanalıyla Humeyni'nin adamlarına bildirmişti.

Suikastın ortaya çıkmasından sonra General Amir Hüseyin Rabii devrimciler tarafından idam edildi.
Bunları Trita Parsi de doğruluyor.

Trita Parsi, şümullü diplomatik belgelere dayanarak hazırladığı kitabında İsrail ve İran arasındaki gizli ilişkilere dair ciddi bilgiler veriyor.

"Ayetullah Humeyni sürgünden 15 yıl sonra 1 Şubat 1979'da İran'a döndü ve milyonlarca İranlı tarafından karşılandı. Humeyni'yi karşılama esnasında İsrail'in askeri ataşesi Yitzhak Segev ve MOSSAD şefi radikal devrimcilerin yanında yer aldılar."

Ve devam ediyor:

Bir adam kızgın bakışları ile bu iki İsrailliye sordu: Siz neden Ayetullah posterleri taşımıyorsunuz?

Onlar da mükemmel bir Farsça ile özür dilediler ve temin ettikleri Humeyni posteriyle kalabalığın içine katıldılar ve sloganlar atmaya başladılar.

Allahu Ekber, liderimiz Humeyni! Allahu Ekber, liderimiz Humeyni...

Humeyni İran'a döndüğünde İsrail'in askeri ataşesi Yitzhak Segev ve MOSSAD şefi, Şah Meydanı'nda (Meydane Azadi) bu tezahüratları yaptılar.

MOSSAD'daki bu coşkunun, hatta Humeyni'nin hayatını kurtarma azminin sebeb-i hikmeti neydi acep?

Gültekin Avcı- Bugün
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız