Kemalizm büyük bir din reformudur.

Kemalizm büyük bir din reformudur.

Kemalizm, aslında büyük ve esaslı bir din reformudur. Tanrı, bir peygambere verdiği şeriatı, ikinci bir peygamberde değiştirmekle hattâ Kur’an’ın bir âyetindeki emrini başka bir âyette kaldırmakla hükümlerin toplum evrimini izlemesi gerektiğini göstermiştir. Fıkıh’da buna nesih diyoruz. Muhammed, son peygamber olduğuna göre, O’ndan sonra nesih hakkı insan aklına kalmıştır. Onun için islâm bilginleri, zamanla hükümlerin değişeceği içtihadında bulunmuşlardır. Mustafa Kemâl’in yaptığı işte bu nesih hakkım kullanmaktı.

(Temellerin Duruşması, Ahmet Kabaklı)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız