Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye
İspanyol papazı iken, İslamiyeti kabul eden Abdullah Tercüman, “Tuhfetü’l-Erib Fi’r-Reddi Ala Ehli’s-Salib” isimli kitabında bıraktığı dinle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunuyor.


İhvanlar.net’te sözkonusu kitap ve yazarıyla ilgili şu yorumda bulunuldu: “Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman’ın, Hıristiyanlığı çürüten ‘Tuhfetü’l-Erib Fi’r-Reddi Ala Ehli’s-Salib’ isimli eseri bu batıl dinin karanlık yüzünü görmemiz için bütün Müslümanların okuması gereken bir eser.

Bugün ‘bütün dinleri bir merkezde toplayacağım’ diyenler bu eserleri sağlıklı bir şekilde tahlil etseydi böyle hezeyanlarda bulunamayacaklardı.

Papaz bile Müslüman olunca bıraktığı batıl dindeki yanlışlıkları birbir sıralıyor, bizim Müslüman bildiklerimiz ‘aman darılırlar’ diye ses çıkartmadıkları gibi onların hak yolda olduğunu ima edecek söz ve davranışlar içerisine giriyorlar. Bu nedenle kitabı iyi okuyun…”

Kitabın içerisinden küçük bir bölüm şöyle:

“Metta İncilinin dördüncü babında: [Şeytan, Mesih'in kendisine secde etmesi için davette bulundu; Ona dünyanın memleketlerim ve güzelliklerini gösterip: «Bana secde et, bunların hepsini sana vereyim», dediğinde, Mesih ona: «Her insana AIlah'dan başkasına ibadet ve secde etmemek yazılmıştır» diye cevap verdi.], yazılıdır.

Eğer Hazret-i İsa (A.S.) ilah olsaydı, şeytan ona böyle söz söylemeğe cesaret edemezdi. Bu sözüyle Hazret-i Mesih, varlığı vacib olan Allahü Teala’dan gayrıya secde edilmiyeceğini bildirmiştir.”

KİTABIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
https://docs.google.com/file/d/0B_TWCeDpz9J7aU90UGc0Vml2VjQ/edit?usp=sharing
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız