Venezelosun fransızca olarak mustafa K. ' i barış NOBELine aday gösterdiği metin

Venezelosun fransızca olarak mustafa K. ' i barış NOBELine aday gösterdiği metni baştan sona defaaraca okudum ve inceledim ...

bu metinde
kemalistlerin iddia ettiği gibi...

yunan bayrağının yere serilip çiynenmesi adına en küçük bir yazı bulunmamaktadır...
======================
inceleme sonucu :
======================
Metnin girişinde
600 yıldır devam eden
HAÇ ile
HİLALİN dinsel savaşındna sözedilmiş ..

önemli nokta :
-------------------
burada sanki bu savaş osmanlı ile başlatılmış gibi bir imada bulunulmuş...
çünkü 700 yıldır devam eden bir savaştan sözediliyor

(yani osmanlının hüküm sürdüğü dönem kadar )
ve haçlıların 1000 li yıllar olmadan başlattıkları haçlı akınları görmezden gelinmiş...
ve bunun sorumlusu olarak da osmanlı ve SULTANlar padişahlar gösterilmiş (!)

------------------
metin daha girişte ofsayta düşüyor
------------------
devam edelim:
-------------------
ta ki 1922 de Türkiye cumhuriyetinin kurulmasıyla mustafa K in ulusal harekatının hasımlarına karşı galip gelerek bu karışıklığı ve hoşgörüsüzlüğü kesin şekilde sonlandırmıştır .

açıklama :
-------------
Metnin bu kısmında
önemli nokta
musta K . nin mücadelesinin
hasım olarak gösterilen osmanlıya karşı oluşudur....

ve onun sonlandırılmış olmasıyla
hilal ile haç ın savaşının sebep olduğu karışıklıkların da sona erdirildiği fikri veriliyor...

************
METİN
büyük yenilikçi Mustafa K tarafından sultanların mutlak hakimiyeti
kaldırıldı ve devlet TAM LAİK hale getirildi .Ulusun tamamı hırsla gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkmak için atılım yapmıştır .

====

= burada laikliğine övgü var....yani dini bir devleti yıkmış olması
şeriatın gitmiş olması esas onun için önemli olan nokta....
====
sonraki kısım :
---------
Barışı takviye hareketi yeni ve seçkin Türk devletine bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleriyle birlikte yürümüştür.

açıklama :
== yine barış maskesi
bu kılıfla girişilen diğer icratlar övülmüş oluyor...

******************
ŞİMDİ GELDİK CAN ALICI NOKTAYA :
==============
Türkiye başka milletlerinin ikamet ettiği şehirlerinin kaybedilmesini kanuni olarak tanımaktan çekinmemiş ,
ve anlaşmalarla belirlenmiş politik ve etnik sınırlara özen göstererek yakındoğuda barışın gerçek bir savunucusu olmuştur .

=
bu kısımda
açık bir şekilde
Türkiye nin elindeki topraklar çıkarken
tepkisiz kalması övülmüş
bu anlaşmalara göz yuman yeni selanikli idarenin eylemleri övgüye layık görülmüştür...

ve bunun adına da barış denmiştir...


yorum:
----------
bu nasıl bir barış ki
ancak osmanlının toprak kayıplarıyal mümkün oluyor ?!
bu nasıl bir barış ki
islam olmaktan vazgeçmekle mümkün oluyor
patrikhane dururken
ve
vatikan ...!?

metnin diğer kısımlarında da...
sabetayist selanikli idarenin Türkiye de Osmanlıyı parçalamak suretiyle yunan sabetayının
ve yerli sabetayın
ne kadar sevineceği işler yaptığının adeta bir ifadesi şeklinde...

***************
metin :
-------------
Kanlı mücadeleler nedeni ile uzun yıllar Türkiye ile düşman durumunda kalan biz Yunanlılar , Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini alan bu ülkedevuku bulan bu köklü değişikliğin etkilerini duyan ilk kimseler olduk .

=
sanki yunanistana biz saldırmışız gibi bir alt anlam gizli ...

*******************
Anadolu faciasının hemen akabinde kendini yenileyen Türkiye ’ ye biranlaşma fırsatı görerek elimizi uzattık. O , bu uzanan eli samimiyetle kabul etti.

Ciddi anlaşmazlıklarla ayrılmış olan milletlerle samimi bir barış örneği veren bu yakınlaşmadan sadece, iki ülke için olduğu kadar Yakın Doğubarışı için de yararlı sonuçlar doğmuştur.

Barışın medyun olduğu bu kıymetli katkının sahibi kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa ’ dır .

Bu nedenle 1930 yılında helenitik Hükümet Başkanı sıfatı ile ben Türk-Yunan Paktı’nın imzası ile YakınDoğu’da barışa doğru yeni bir devir başlarken , Mustafa Kemal Paşa ’ yı Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım.

İhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim , Bay Başkan.
E.K. Venizelos”

=============
görüldüğü üzere NOBEL BARIŞINA aday gösterilmesi meselesi yunan bayrağıın çiynenmemesi olayı eğil ....
tamamen bir yahudaoğlu stratejisidir...

========
adam diyor ki mealen :

" bu selankli
bizi canımızdan bezdiren osmanlıyı bitirdi

bununla da yetinmedi
içeride de tam da bizim istediğimiz ne varsa yaptı ki bir daha osmanlı ayağa kalkamasın
ve böylece bizim için tehlike olan islami tehdit de bitti ...
ve hatta
bu adam
eski sınırlarını da şehirlerini vilayetlerini de anlaşma adı altında bize peşkeş çekti...

sonra da dinsiz laik bir idare tesis etti...
eh kardeşim
buna vermeyeceksiniz de nobeli kime vereceksiniz " diyor...

şimdi akla şu soru geliyor...tamam biz laik olduk ve bu topraklara barış geldi öyle mi...

hani bosna ?
batı trakya
filistin
ırak
suriye
mısır
sudan
etyopya
tunus
libya...

osmanlının çekildiği ne kadar toprak varsa
o gün bugündür kan ve gözyaşı durmadı...
BARIŞ dediği durumun
kendi idarelerinin
kendi heveslerinin kendi planlarının dünyaya osmanlının yıkılarak hakim kılınmasıdır...

şimdi
bu yazıyı okuduktan sonra
dileyen uykuya
rüyaya devam eder ...

bilen zaten biliyor...

bilmeyen de dilerse öğrenir
dilerse sloganlarla düşünmeyi sürdürür...
bunun adına barış denir !
===========
buradaki yazıya sözkonusu olan VENEZOLSUN un mektubunun orijinali ve onunla ilgili
manipülastif selaniklisever anlatım ile süslenmiş tez konusu :

http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_715/715_47877.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız