TÜRKLER'İN 332 YIL YÖNETTİĞİ HİNDİSTAN'DA SADECE 89 YIL TUTUNABİLEN İNGİLİZLER BABÜR TÜRK DEVLETİ'Nİ NİÇİN "MOĞOL İMPARATORLUĞU" DİYE ADLANDIRDILAR?

TÜRKLER'İN 332 YIL YÖNETTİĞİ HİNDİSTAN'DA SADECE 89 YIL TUTUNABİLEN İNGİLİZLER BABÜR TÜRK DEVLETİ'Nİ NİÇİN "MOĞOL İMPARATORLUĞU" DİYE ADLANDIRDILAR?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 yıldızdan birisi de büyük Babür Türk İslam Devleti'ni temsil etmektedir.

Hint kıtasında tarihin en büyük devletlerinden biri olan Babür Devleti'ni kuran Türkler, bu topraklara altın çağını yaşatan, devlet yönetiminden ordu sistemine, edebiyattan kültüre, sanattan mimariye kadar eşsiz eserler bıraktı.1526’da Hindistan’da yeni bir devir başladı.

Babür’ün liderliğinde Delhi iktidarına, Türkler geçti. 1858’e kadar Kuzey Hindistan’da iktidarda kalan bu hanedanın atası Babür Şah Moğollar için; “Şu uğursuz Moğol, yağmacıdır.

Yağma yapacak birilerini bulamazsa döner kendi milletini yağmalar” demesine, Türkçe konuşup, Türk kültürünü temsil etmesine ve Babür bütün dünyada yüzyıllarca Türk Devleti olarak isimlendirilmesine rağmen; İngiliz işgalinden sonra Türk gücünden korkan emperyalist İngiliz siyaseti sebebiyle batılı yazarlar tarafından Babür Türk Devleti "Moğol İmparatorluğu" olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Babürlüler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Hindistan'ı imar etti ve zenginleştirdi. Şah Cihan, eşi Mümtaz Mahal için dünyanın en güzel kabul edilen türbelerinden birini yaptırdı. Taç Mahal'in yapımı için Osmanlılardan mimar istendi ve Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi, ekibiyle birlikte Hindistan'a gelerek 21 yılda bu şaheseri tamamladı.

Ağra'da Türk mimarlar tarafından inşa edilen Taç Mahal kadar, dünyada meşhur çok az mimarî eser vardır. Osmanlı Devleti'yle ilk düzenli diplomatik münasebetler Şah Cihan tarafından başlatılmıştır.

Şah Cihan'ın 4. Murad'a yazdığı mektupta "Müslüman sultanların hânı, hilâfet makamı için Allah tarafından seçilmiş ve Müslüman milletler arasında birliğin tesis edicisi" ifadelerini kullanmaktadır..

Babür hükümdarları büyük bir nüfusun yaşadığı çok milletli bu ülkede, Türk nüfusu çoğaltma politikasını benimsemediler. Üç asır boyunca azınlıkta kalan Türkler, ordunun ve devlet işlerinin dışında görev almadı. Saray ve kalelerin dışına çıkıp yerli halkla kaynaşmak yerine kapalı bir hayat yaşadılar.

Bunun neticesi olarak, Türk kültürü ve Türk dili Babür'den sonra yavaş yavaş terk edilmiş ve yerini Farsça, daha sonra da Urduca almıştır. 1526'da Muhammed Babür'ün kurduğu büyük Türk-Hint İmparatorluğu, 332 yıl yaşadı ve 1858'de tarih sahnesinden çekildi.


Babür İmparatorluğu'nun sınırları içinde bugün Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan devletleri bulunmaktadır.1858'de sona eren Türk idaresinden sonra Hindistan İngiliz işgali altına girdi. 1877'de ise İngiliz Kraliçesi Victoria, resmen Hindistan İmparatoriçesi ilân edildi. Ancak Mahatma Gandi liderliğinde 1920'lerde başlayan sivil itaatsizlik eylemleri, İngiliz İmparatorluğu'nun 1947'de bölgeden çekilmesiyle sonuçlandı.

Üzerinde güneşin batmadığı Büyük Britanya İmparatorluğu diye adlandırılan İngiltere, en güçlü olduğu bu dönemde Hindistan'da sadece 89 yıl tutunabildi. Türkler ise 332 yıl yönettikleri Hindistan'a Hind tarihinin en parlak dönemini yaşattılar ki Hinliler övündükleri bu dönemi altın çağları olarak kabul etmektedirler.

İngilizler önceleri "Türk Devleti" olarak adlandırdıkları halde, Türk'ün yönetici gücünden korkmaları sebebiyle sinsi siyasetleri gereği daha sonra yazdıkları tarih kitaplarında Babür Devletine "Türk Devleti" demeyi terk edip "Moğol İmparatorluğu" ismini koydular ve dünyaya da bu yalanı böyle kabul ettirdiler.

HAMZA ARAS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız