Mısır darbesinin arkasındakiler

Mısır darbesinin arkasındakiler

Amerika İslami konularda İhvanı Müslimin'den kat kat daha radikal olan selefilerden değil de, Mursi'yi destekleyen İhvanı Müslimin'den ve muhafazakâr Müslümanlardan neden rahatsız?

Mursi'nin ait olduğu cemaat bütün Ortadoğu'nun en köklü, en güçlü, en örgütlü, en çok entelektüel ve siyasi birikimine sahip olan bir örgüt. Hemen hemen bütün Arap ülkelerinde azımsanmayacak bir taraftarları olduğu için mi?

Filistin Kurtuluş Hareketi'nde İsrail'e karşı silahlı mücadeleye girmiş ve çok ciddi başarılara imza atmış, Hamas gibi ciddi bir hareketi dünyaya getirmiş bir damar olduğu için mi?

Mısır İsrail savaşlarında Mısır Ordusu içinde kahramanlıkları, fedakârlıkları, yiğitlikleri ve cesaretleriyle tanınan, bilinen Siyonizm ve İsrail karşıtı olan bir hareket olduğu için mi?

Mısır ve birçok Arap ülkesinde halk katmanlarında, birçok meslek guruplarında tabanları en geniş, iktidara her zaman en yakın, en ehliyet ve liyakatli bir hareket olduğu için mi?

Örgütlenme ve eğitim olarak her türlü baskı ve diktatörlük rejimleri altın da bile çalışmalarını sürdürebilme yetenek ve cesaretine sahip bir hareket olduğu için mi?

Davaları için en çok baskı, terör, katliam görmüş hapislerde yatmış, kültürlü, tecrübeli ve legal zeminde varlıklarını sürdüren siyasi partileri olan Mısırda en güçlü İslami bir hareket bir hareket olduğu için mi?.

Böyle bir harekete ait olan Mursi'den İsrail ve Amerika rahatsız olmasın da kim olsun?

Ayrıca Mısır ordusu Arap ülkeleri arasında İsrail ve Amerikan çıkarları için en tehlikeli olabilecek güçte bir ordu. Her yıl 1,5 milyarlık yalancı bir emzikle susturuluyor.

Bu ordu dünyanın en önemli iki kanalından birisi olan Süveyş kanalını kontrol ediyor. Bu Amerika, batı, Rusya, İsrail ve tüm bölgede hesabı ve çıkarları olan ülkeler için hayati bir önem arz ediyor.

Camp Davit anlaşmasından sonra buradan çekilen İsrail ordusu yerine geçen Mısır zırhlı kuvvetleri, Mısır'ın yeni inşa etmiş olduğu askeri hava alanları, Mısır ordu birlikleri İsrailin Kızıl denizdeki askeri hava üssünü ve İsraili tehdit ettiğini düşünüyor ve de Tel Aviv'in bundan olağan üstü rahatsız olduğu biliniyor.

Sina Çölü'ndeki bedeviler ve iskân eden Araplar arasında İhvan'ın saygın bir yeri var. Buradaki bedevi kabileler birçok radikal örgüte de ev sahipliği yapıyor. Bunlar zaman zaman İsrail içlerine yaptıkları saldırıdan dolayı İsrail hayli rahatsız. Bunlar Mısır Ordusu'yla da çatışma içine girmelerine rağmen kontrol edilmeleri çok zor.

Mısır, Akdeniz'e 1000 km ‘den fazla sınırı olan büyük bir ülke. Bu Doğu Akdenizin güvenliği, dolayısıyla İsrail'in güvenliği için de hayati bir önem arzediyor.

İsrail'in Gazze açıklarında çıkardığı gas ve petrol, Kıbrıs'ın güneyindeki zengin Karbon yatakları Akdeniz'e en uzun sınırları olan Türkiye ve Mısır'ın rızası ve onayı ile çıkarılması gerekiyor. Aksi bir davranış uluslararası deniz hukukuna göre sorunlu ve kriz çıkarabilecek bir hassasiyete sahip. Bu İsrail'i de ABD'yi de rahatsız ediyor.

Mısır'da demokratik olarak seçimle başa gelmiş Mursi'nin bir yıl içinde darbe ile indirilmesinin sebepleri bunlar. Amerika üst rütbeli askerlerden istediğini satın alabilecek güçte. Sisi de onlardan biri. Çünkü, Mısır ordusu midesinden Amerika'ya bağımlı.

Mısır'da İslamcı bir devlet Başkanının olması, Rusya, Çin, Avrupa Birliği, İsrail, ABD ve tüm işgalci, sömürgeci ve emperyalist ülkelerin de işine geliyor.

Onun için, gerçekleri görmede kör gibi, duymada sağır gibi, hissetmede kalpsiz gibi davranmaları bundan. Onun için, demokrasiyi darbeciler ve darbe karşısında askıya alabiliyor ve hep bir ağızdan darbeci kesiliyorlar. Onun için, Mursi ve Müslüman Kardeşler Mısır'da tesirsiz hale getirilmek isteniyor. Onun için ordu önce demokratik meşru bir hükümeti deviriyor, sonrada demokrasiyi (!) Amerika ve İsrail'in keyfine gör Mısır'da yerleştirmek istiyor.

Mısır'daki askeri darbe İsrail'in güvenliği, ABD çıkarlarının geleceğini garantiye almak için yapıldığı apaşikar meydanda. Asla Mısır halkı, Mısır ekonomisi, Mısır'ın geleceği düşünüldüğü için değil. Aynen bizde daha önce yapılan darbeler gibi…

Arif Altunbaş
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız