masonların yöntemi

YÖnTeMLeRİ aYnI
-----------------------
1785 te pariste bir masonik kongre yapıldı

bu kongreden pratık bı sonuc cıkmadı bunun üzerine 1786 da frankfurtta '' büyük loca '' kuruldu ...

iddalara gore bu loca fransa kralı xvı.louıs ve isveç lralı ııı.gustov'un ölüm kararlarını almıştı..


Boyle önemli siyasi kararlar aldıklarından bahsi olacak ki o zamanın fransasında masonlar hızlı bır yukselişe geçmiş ve kendı içlerine bır cok üst duzey (Keklik) üye kazandırmışlardı .

Bunlarında planları tabiki yapılmıştı..

O kadar ki 1789 Yılının ilkbahar ve yaz aylarında İlluminatilerin tahıl piyasasında gerçekleştirdikleri manipulasyonlar sonucunda yapay bir buğday darlığı yaratıldı.

Bu durum o denli geniş bir açlığa yol açtı ki tüm ülke kısa zamanda ayaklandı .

Olayların başını çeken kişi Fransa Büyük Doğusu'nun Büyük Üstadı orleans dükü idi .

İlluminatiler halkın çektiği acıları bir araç olarak kullanarak yarattıkları huzursuz ortamın devrimci eylemlerine yararlı olacağını planlamışlardı .

Gerçekten de besin stoklarını bloke ederek ve Ulusal Meclis ' te tüm reform girşimlerini engelleyerek , durumu iyice kötüleştirdiler ve halkı tam anlamıyla açlığa mahkum ettiler...Kısa sürede bütün halk ayaklandı..

(son 10 yılda Türkiye de
Pirinçte
et fiyatlarında
faizlerde
dövizde yapılmak istenilen ataklar
akaryakıt fiyatlarındaki manipülasyonları o zamanki duruma benzetilebilir... )

****
Fransız İhtilali öncesinde Kraliyet ve Kilise mensuplarını halkın gözünden düşürmek için şöyle bir oyun oynandı.

Kraliçe Marie Antoniette adına devrin ünlü bir kuyumcusuna iri elmaslardan oluşan bir gerdanlık siparişi verildi . Kuyumcu bu siparişi hazırlayıp Kraliçe’ye götürdü; ama Kraliçe doğal olarak gerdanlığı kabul etmedi ve para ödemedi.


Fakat bu olay kraliçenin parayı çarçur ettiği şeklinde bütün basında yer aldı .

Devrin kardinaline , durumu izah etmek isteyen Kraliçe adına ; masonlar tarafından genelev olarak işletilen şehrin bir otelinde randevu verildi . Otele gelen Kardinale bir fahişe Kraliçe olarak tanıtıldı ve fahişe ile Kardinal bütün basında yer aldı.

Böylece hem Kraliyet Ailesi , hem de en yüksek kilise makamı yıpratılmış oluyordu.


HAPİSHANE BASKINI !
----------------------------
14 temmuz günü Bastille hapishanesi basıldı ve yağmalandı !...

Ama esas amaç , siyasî mahkûmları kurtarmak falan değildi !..

Özgür bırakılan tutuklu sayısı, yalnızca yedi idi !...
********************
Fransız tarihçiler de bugün artık eylemin asıl amacının , Bastille ' yi yıkmak ve tutukluları kurtarmak olmadığını belirtiyorlar...

Asıl amaç , Bastille ' de saklanan barut ve silâhları ele geçirmekti !..

(görüldüğü üzere masonlar ...gizledikleri amaçları doğrultusunda halı farklı manipülatif yaygaralarla galeyana getirip emelleri için piyon olarak kullanıyorlar )

****
Bastille baskınıyla silâhlanan Jakobenler veya Illuminatiler ,

22 temmuz gününden başlayarak o güne dek eşi görülmemiş ve titizlikle planlanmış bir ihtilâl girişimini sahneye koydular .

Bu dönem tarihte " Büyük Korku " diye adlandırılacaktır.
==========================

Öncelikle tüm ülkede eşzamanlı bir panik duygusu yaratıldı .
***********************************
Köyden köye ,
kentten kente giden atlılar,
yurttaşlara " haydutların ! " yaklaşmakta olduğunu ve kendilerini korumak istiyorlarsa silâha sarılmaları gerektiğini bildirdiler .

Ayrıca, tüm bu olayların sorumlularının malikânelerde ve şatolarda gizlendikleri , bizzat Kralın buraları ateşe vermelerini buyurduğu yurttaşlara söylendi .

(sokağa halkı dökebilmek için yapılan manipülatif haberler...tweetler...ve viyaklamaları hatırlayın )Artık alevlerin denetlenmesi olanaksızdı , yağma ve yıkım sürerken, anarşi gittikçe yaygınlaşıyordu..

Paris sokakları, teröre teslim olmuştu...

Nihayet başta Illuminatiler olmak üzere halk , saraya yürüdü ve Kral'la Kraliçe , tutuklandı !..

****
1789 yılında krallığın yıkılması ile birlikte 10 Ağustos'tan başlayarak üç renkli Fransız bayrağı , devrimin kızıl bayrağı ile değiştirildi .

Halkın " Yaşasın kral Orleans " çığlıkları ile masonların

" Özgürlük , eşitlik , kardeşlik ! " seslenişi, sokakları kapladı... Orleans Dükü, tabii ki sonunda hiçbir şey elde edemedi..

Bu dönem , Fransız tarihinde " büyük korku " diye adlandırılır. 16. Louis giyotinde Can verince, işin yarısı tamamlanmış oldu. Artık Illuminati ordusu, tüm gücünü Papa'ya karşı, yâni dine karşı yöneltebilecekti..

1793 Kasım 'ında tüm Fransa'da rahiplerin öldürülmeye başlanması, dine karşı bir kampanyanın yürürlüğe girdiğini ortaya koyuyordu.

Tüm mezarlıklara Illuminatilerin ünlü sloganı olan :

" Ölüm, sonsuz bir uykudur ! " sözlerini içeren yazılar asılmaya başlandı.
(duvarlara yazılan sloganlar ve alaycı cümleler hatırlayın )

Paris'teki kiliselerde " akıl bayramları " adı altında eğlentiler düzenleniyor; fâhişeler, tanrıça gibi tahta çıkarılıyorlardı !..

(bikiniyle taksime gelen hatun
çıplak sokaşa çıkan adam )


Bu törenlerin bir adı da " Exoterion " du

ve Illimunati'nin kurucusu Weishaupt'un kaleme aldığı
********************************
" Aşk Tanrıçasının Kutsanması " adlı bir şiirinden ilham alıyorlardı.
-----------------------------------------------
Mason Thomas Jefferson , 1791 yılında üç yıl süren Fransa elçiliğinden Amerika'ya geri dönüşünde tüm bu kıyımı

" Ne güzel bir devrim ! " diye tanımlamış ve tüm dünyaya yayılmasını umut ettiğini yazmıştır!..

Jefferson , neredeyse tüm Fransa halkının Jakoben olduğuna inandığını açıklamıştır.

Ona göre bu büyük çoğunluk , ulusal irâdeyi açıkça ortaya koymaktadır . Halbuki bu çılgınlık duruldukça ; gerçek, ortaya çıkmaya başladı...
(tüm halk ayaklandı haberlerini hatırlayın )

*************
Devrim, aslında halk için değil ; Templar Şövalyeleri ' nin intikamı , Sion tapınağı , Illuminatiler, Jakobenler ve Masonlar için yapılmıştı..
**************************************

yukarıda bahsettiğim gibi bir ülkenin Komünizm ,
Kapitalizm veya Sosyalizm’i benimsemesi hiç fark etmez. Hepsi sonuçta masonların eseri olan aynı şeyler.

Başta zengin illüminati ve masonlar yönetici bir avuç insan , geride hiçbir değeri olmayan ve istenildiği gibi yönlendirilen bir köle sürüsü ...

=======================
Fransız İhtilali neden yapıldı sanıyorsunuz , Fransız halkı çok fakirdi de açlıktan mı ölüyordu ,

ya da burjuvazi gerçekten çok mu zengindi ? Hayır, hayır, sınıf farkı tarih boyunca hep olmuştur , bugün de böyledir.
********************************

Asıl sebep Masonluğun en büyük " kahramanlarından" Jacques De Molay ve diğer Tapınak Şövalyeleri’nin, 1314 yılında o devrin Fransa kralı IV. Philip tarafından Tapınakçıların hazinesini kendisine vermediği için yakılarak öldürülmeleridir .

Bu ihtilalin Masonlar tarafından kışkırtıldığını biliyorsunuz.

Devrim sonunda XVI. Louis giyotinle idam edildiği zaman, bir devrimcinin; “ Molay, intikamın alındı .” Diye haykırdığı bilinen bir gerçektir.

***************************
İlk Yahudi mason olan Eliphas Levi ,

Fransız İhtilâli ' nin " Tapınak Şövalyeleri ' nin 14. yüzyılda çektikleri acıların intikamı" olduğunu ileri sürmüştür.

" Le Tombeau de Jacques de Molay" (Jacques de Molay'ın Mezarı) adlı bir kitabın yazarı olan Cadet de Gassincourt'un düşünceleri, sürekli bir komplo inancına saplanmıştır...

Onlara göre Manicilik ' ten kaynaklanan ve Doğu ' daki Haşhaşîler ile Batı'daki sapkın mezheplerden Tapınak Şövalyeleri'ne aktarılan bu yıkıcı nifak , de Molay'ın 1314'te ölümünden sonra varlığını sürdürmeyi başarabilen dört Templar locası sayesinde 18. yüzyıla kadar ulaşabilmiştir.

eski tarihlerden bu yana Fransa kralı 4. Henry'nin kâtili olmak üzere ; Portekiz, Brezilya ve İsveç'teki tüm komplocular; ve elbette Robespierre ve Danton dâhil tüm câniler ve devrimciler, aynı Templar locasının, yâni Sion Tapınağı Tarikatı'nın karşımıza Jakobiyen veya Illuminati diye çıkan bu terör örgütünün üyesidirler ve gunumuzde faliyetlerine devam etmektedirler.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız