Hangi şaşkın bana zincir vuracakmış şaşarım

Hangi şaşkın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen millet, hakikatle bağı koparılıp modern cahiliyeye düşürüldü ve derin bir uykuya gömüldü. Hakla batılı, doğru söz ile yalanı, iyilikle kötülüğü ayırt edemez hale geldi.

Yakın tarihi, ‘Kemalist sistem', ‘bürokratik oligarşi', ‘hilafetin ilgası', ‘islam hukukunun yürürlükten kaldırılması', ‘medreselerin kapatılması', ‘tekke ve zaviyelerin kapatılması', ‘harf devrimi', ‘kemalizm', ‘milliyetçilik', ‘sosyalizm', ‘sağ sol kavgası', ‘bitmek bilmeyen terör', ‘darbe döngüsü', ‘irtica teranesi', ‘ezilme' ve ‘sömürülme' kavramlarıyla açıklıyoruz.

Bu tablo, milletimizin hem bilincinin kapandığını, hem de iradesinin çözüldüğünü ifade etmiyor mu? Toplumsal bilinç, lime lime edilmiş, yara içinde. Milletimiz, uyuyan cahiller topluluğu haline getirildi, ne İslam alimi yetiştirebiliyor, ne de var olan Müslüman alimlerin öğütlerinden yararlanabiliyor.. Küçük bir azınlık olan ulema, sözü geçmediğinden etkisiz hale getirildi.

Bir sözde düzende, özü itibariyle bir büyük bozgunda, büyük acılar çekmekteyiz. Millete yabancılaşmış, radikal ve marjinal bir azınlık, bürokratik oligarşiyi oluşturarak, milletin devletine el koymaktadır sürekli.. Dünya güçlerinin taşeronu sözkonusu bürokratik oligarşi, milletten yükselecek itirazı, gerçek muhalefeti zayıflatmak için önce Türk milliyetçiliğini akım haline getirdi.. Milli irade, sahte partilerle çözülmektedir sürekli. 1960'tan beri terörle kontrollü Alevilik ve sol, Kürt milliyetçiliğinin emrine verildi. Böylece milliyetçilik dalgasının ardından sol dalga, toplumsal bilinci yaraladı, milli iradeyi çözdü, muhalefeti zayıflattı..

Dünya güçlerinin Türkiye üzerindeki bu sömürgeleştirme operasyonlarda toplumun çürüyen kesimi, sağ, sol, liberal, Türk ve Kürt milliyetçileri olmak üzere batıcı akımları oluşturuyor. Hakikatle bağı kopan bu kesimler, cahil ve aymazlık içindeler. Toplumsal bilincin yaralarıdırlar. Toplumun sözkonusu çürümüş kesimi, gerçekte yüzde bir bile değilken, cahil ve aymazlığı düşürülen kitlelerle yüzde 25'lere kadar çıkabilmektedir. Kalan kesimin iradesi de çoğunlukla sahte partilerle çözülmektedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız