YILAN SEMBOLİZMİ

YILAN SEMBOLİZMİ

Şeytan Adem as'ın Allah'ın ona verdiği ilk harf olan, elif harfini düz çizgiyi şekillendirip, eğerek, bükerek, diğer harfleri meydana getirdiğini görünce Adem a.s'ın yeni bir ilim öğrendiğini anladı. Bu çizginin kıvraklığını görüp Adem'in ilim öğrenmesine vesile oluyor diye" S "harfine düşman oldu.

"S" harfi Latin kabalasında yılanı,yani şeytanı temsil eder.
"S" harfini çıkardığı seste yılan tıslamasını (sssss..) duyabilirsiniz.

Yılan şeytanın sembolüdür oysa Allah'ın yarattığı masum sürüngen bir hayvadır.

Sinsi betimlemesinin kaynağı şeytandan gelir. Yoksa yılan Allah'ın ona verdiği fıtratı yaşar.

Son derece kompleks bir sembol(eski mitlerinde en önemli sembolü)

Yılan gizem, bilgi, güçtür, uyanıklıktır, kurnazlıktır (gnostik ekolde)

Şifa ve zehir(koruyucu ve yokedicidir)

Yer altında yaşadığı için yeraltı dünyasının sembolü.

Hayatının bütün çoğunluğunu yer altında saklanarak geçirir,dünya yüzeyinin altında oyuklarda yaşar.Aynı zamanda derisi dökülüp kendisini sürekli yenilediğinden reenkarnasyonla ilişkilendirilmiş.

Yılanlar ve ejderhalar eşiklerin, mabetlerin, hazinelerin, ezoterik bilginin ve ay tanrıçasının koruyucusudur. (Antik Mısır inanışında)

KUYRUĞUNU ISIRAN YILAN; kuyruğu ağzında (kundalini) evren şeklini almış yılan en eski evren sembolüdür. Hayatın devr-i daimi,o yenilenen ve yeryüzünün derinliklerinin üstadıdır.

Kuyruğunu Isıran Yılan'ın modern tıbbın sembolü olarak seçilmesi de ilginçtir. Masonların kurduğu modern tıpta, şifa vermekten çok insan ırkını kırma amaç edinilmiştir.

Mısır firavunları yılanı başlarında taşırdı (KOBRA başlık) diğer anlamı, sırları bilen çözen..

Çıngıraklı yılan; Aztek ve Mayalarda ortaya çıkar, toprak ananın sembolü.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız