Mesele AKP Meselesi Değil Ey Müslüman

Mesele AKP Meselesi Değil Ey Müslüman


Mesele AKP meselesi değil ey Müslümanlar. Mesele Hakk - Batıl mücadelesi. Alabora adlı şahıs bunu güzel bir şekilde ifade etti, sen hâlâ anlamadın mı?

Bugün Mısır’da Mursî aleyhinde seküleristler birleşti. Akabinde bütün İslâmî cemaatler Mursî taraftarlarına destek vererek Adeviyye meydanında İslâmî Koalisyonu kurdular.

Türkiye’de de bu birleşme olmalıdır. Mesele AKP meselesi veya oy verip vermeme meselesi değil, Hakk ve Batıl mücadelesidir. Bu şuurda olmak gerekir.

İşgal ettikleri camide her türlü şerefsizlikleri yapanların Rumca, Ermenice ve Almanca konuşmaları da gösteriyor ki bunların ağa babaları Haçlıların orijinalleridir.

Cami işgalcileri camide böyle terbiyesizlikler yaparak Müslümanları kışkırtmak istemişler.

Böylece orijinal olmayanlardan bazılarını kurban edecekler ve iç savaş başlatacaklardı. Bu savaşta da öncelikle orijinal olmayan Haçlılar telef olacak kendilerine yine bir şey olmayacaktı. Nasıl olsa onlara hizmet eden beyinsiz münafık çoktu.


Ak Parti hükümeti bayındırlık faaliyetleri ve uluslar arası denge diplomasisi ile çöküşü geciktirmektedir. Tıpkı 1876-1908 arasında diplomasi yapan II. Abdülhamid dönemi gibi. Abdülhamid sonrası yıkım nasıl başladıysa Ak Parti sonrası da yıkım başlayacaktır.

Türkiye muhtemelen en sona saklanıyor.Kemalist Türkiye eli ile Ortadoğu’da sekülerizm yaygınlaştırılmak istendi, fakat olmadı.

Mursî rest çekti. Böylece Mursî’yi devirdiler.

Artık Batı ittifakı B planını uygulamaya koydu. Gezi Parkı olayları ile Türkiye uyarıldı.

Peki, Türkiye’de iç savaş çıkarsa ne olur?

Öncelikle saflar belirginleşir. Doğuda Kürt seküleristler bağımsızlık ilan ederek İsrail ve ABD desteğini alırlar.

Ulusalcı gruplar Batı adına Müslümanlara karşı cephe açarlar.

Müslümanlar farklı gruplar hâlinde mücadeleye başlar.

Maalesef birleşemeyebilirler.

Bu birliktelik için gerekli adımlar şimdiden atılmalıdır.

Yarın çok geç olabilir.

İç savaş sırasında muhtemel bir NATO müdahalesi olacaktır.

Bu bir işgal olmakla birlikte bunu barış adımları olarak gören seküleristler işgalcilerin yardımları ile birleşecekler ve Müslümanlarla topyekün mücadeleye girişeceklerdir.

Müslümanlar iki cephe arasında kalacak.
Bir yanda Haçlıların orijinalleri diğer yanda fason Haçlılar.

Bütün bunların olacağı gün gibi aşikârdır.

Bunun için Müslümanların bir araya gelmesi, cemaat, cemiyet taassubundan kurtulması, toptan Allah’ın ipine sarılması gerekir.

Müslümanların Allah’ın ipine sarılması gerekir.

Mustafa Durdu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız