GEN AKTARIMLI SOYA VE MISIRDA BULUNAN SPERM ÖLDÜRÜCÜ ANTİKORLAR

GEN AKTARIMLI SOYA VE MISIRDA BULUNAN SPERM ÖLDÜRÜCÜ ANTİKORLAR

Bizi Sessizce Öldürüyorlar,
Hiç Olmadığı Kadar Sessiz...

Monsanto, Dow, DuPont ve onları destekleyen Vaşington hükümetinin belirgin stratejisi GDO tohumlan yeryüzünün her köşesine yaymaktı. Bunu yaparken de önceliği savunmasız, ağır borç yükü altındaki Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelere ya da Polonya ve Ukrayna gibi hükümet denetimlerinin az, yolsuzlukların yüksek olduğu ülkelere verdiler.
Bir kez ekildikten sonra tohumlar tüm bölgeye yayılacaktı. İleriki bir tarihte, küresel GDO tohum şirketleri, Dünya Ticaret Örgütü yaptırımlarıyla tehdit ederek gezegenin gelişen bölgelerindeki tohum tedariğine hâkim konumda olacaklar ve dilerlerse yaşamak için gerekli olan tohum tedariğini kesebileceklerdi. İstihbarat terminolojisinde böylesi bir kapasite “stratejik kırmızı güç” olarak bilinir. Olası bir düşman ya da rakip, kaynağı kontrol eden kişilerin siyasi isteklerine boyun eğmedikleri sürece stratejik bir kaynaktan mahrum bırakılabilir -enerji, ya da bu durumda gıda- ya da mahrum bırakılmakla tehdit edilebilir.
Çok Özel Bir Mısır
Peki nasıl olur da bu durum ABD’deki Rockefeller Vakfı, Ford Vakfı ve diğer büyük oyuncuların uzun dönemfi nüfus kontrolü stratejileriyle ilişkilendirilebilir? Yanıt kısa sürede ortaya çıka¬caktır.
San Diego’da küçük bir biyo-teknoloji şirketi olan Epicyte, Eylül 2001’de yaptığı bir çalışmayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Şirket en son GDO mahsulünü yarat¬tıklarını açıkladı -gebeliği engelleyen mısır. Gebelik bağışıklığı olarak bilinen bir durumu olan kadınlardan antikorlar aldılar ve bu kısırlaştırıcı antikorların üretilmesini düzenleyen genleri ayırdılar ve kalıtım mühendisliği yöntemlerini kullanarak mısır bitkisinin oluşmasını sağlayan mısır tohumlarına bu genleri iliştirdiler.32 “Sperm öldürücülü antikorlar üreten mısırlarla dolu bir seramız var.” dedi, Epicyte Başkanı Mitch Hein övünerek.33
Dünyadaki egemen basın tarafından pek üzerinde durul¬mayan bu çarpıcı açıklamanın ardından, Epicyte stratejik bir araştırma ortaklığı ile lisans anlaşması yaptı. Bu anlaşmayı ABD’deki üç büyük genetik şirket tarımcılığı tohum devinden biri olan Dow AgroSciences aracılığıyla Dow Kimyasallar ile yaptı. O zaman yaptıkları açıklamaya göre bu ortaklığın amacı Epicyte’nin teknolojik devrimini Dow AgroSciences’ın “genetik mühendisliğin mahsullerdeki gücü” ile birleştirmekti. Epicyte’nin ürün adayı antikorları, mısıra dönüştürülüyordu. Epicyte ve Dow kuruluşları gen değişimli bitkilerde antikorların açılım, sabitlik ve birikimini etkileyen etmenleri araştıran dört yıllık bir programda anlaştılar.34 Epicyte aynı zamanda Novartis Tarım Keşif Enstitüsü (Syngenta) ve Baltimore’dan ReProtect LLC ile gebeliği engelleyen antikor temelli mikrobisitler geliştirmek için de işbirliği yaptı.35
6 Ekim 2002’de CBS haber kanalı, kısır tohum teknolojisinin geliştirilmesi için de canla başla çalışan ABD Tarım Bakanlığı’nın, çeşitli mahsullerde ilaç ve ilaç bileşikleri yetiştirilmek üzere ülke çapında 32 deneme tarlasını parasal olarak desteklediğini açıkladı. ABD hükümetinin tarla denemeleri, Epicyte’nin sperm öldürücülü mısır teknolojisini de içeriyordu. Açıklanmayan şey ise ABD Tarım Bakanlığı’nın ABD Savunma Bakanlığı’ndaki bilim adamlarına deneme tarlalarındaki sonuçları iletiyor olması idi. Bunu Maryland’deki Edgewood (Ecvud) Kimya ve Biyoloji Merkezi gibi sayısız biyolojik araştırma merkezleri aracılığıyla yapıyorlardı.36
Daha önceden, gebelik engelleyici antikorların üretimi, kobay faresi yumurtalık bakterisinin kullanıldığı ultra steril, özel fermentasyon koşulları için maliyeti 400 milyon dolara kadar çıkabilen pahalı tesisler gerektiriyordu. Epicyte özel GDO’lu sperm öldürücülü mısırı yetiştirmek için 40 hektarlık alanın yeterli olduğunu ve sperm öldürücü için gerekenin çok üzerinde antikor üretileceğinden bunun birkaç milyon dolara mal edilerek maliyeti %90 düşüreceğini iddia etti.37
Yaptıkları kısa kamuoyu açıklamasında Epicyte, dünyanın “aşırı nüfus artışı” sorununa bir çözüm olarak sundukları sperm öldürücülü mısırın 2006 ya da 2007’de ticari olarak piyasaya sunulacağını tahmin etti. Basın açıklamasından sonra insan spermini öldürecek sperm öldürücülü mısır yaratmadaki Epicyte’nin çığır açıcı başarısı ile ilgili tartışma sona erdi. Epicyte Mayıs 2004’de Kuzey Carolina (Karolayna)’dan bir biyo-teknoloji şirketi olan Pittsboro tarafından satın alındı.38 Daha sonra, sperm öldürücülü mısırın geliştirilmesi hakkında basında daha fazla bir şey duyulmadı ve konu unutuldu.
Yenildiğinde erkeklerde spermi öldüren bir mısır türünün yaratacağı siyasi çalkantı nedeniyle araştırmaların gizlice devam ettiği yönünde söylentiler dolaştı. Meksikalı çiftçiler Oxaca (Ohaka)’daki Meksika mısır tohumu hâzinesinin kalbine genetiği değiştirilmiş mısırların yetkisiz bir şekilde yayılmasına karşı zaten isyan halindeydiler.39
Epicyte’nin sperm öldürücülü antikorlarını içeren mısırın - ki mısır MeksikalIların temel gıda maddesiydi- yaratacağı etkiyi düşünmek çok da zor değildi. “Sperm öldürücülü bir Mısır koçanı alır mıydınız?” ya da “Bir kase daha mısır gevreğine ne dersiniz bayım? veya sperm öldürücü bir Meksika pidesi (tortiya) yemek ister misiniz?” Kellog’s Mısır Gevreği Şirketi’nin yaratıcısı, John D. Rockefeller ile birlikte neredeyse bir asır önce aynı zamanda Amerikan Soy Arıtım Cemaatini de kurmuşlardı.
Kısır Tohumlardan Sperm Öldürücülü Mısır’a
Bush yönetiminin vergi muafiyetleri sayesinde vergilen¬dirilmeyen ve çok zengin olan, ABD’deki güçlü seçkin çevrelerin stratejik bir öncelik olarak genetiği değiştirilmiş tohumları neden gıda zincirine Tetanoz katmak istedikleri gittikçe anlaşılıyordu. Seçkinler yalnızca Rockefeller, Ford Vakıf ve diğer ABD’li en zengin ailelerin büyük özel aile servetlerine bağlı kuruluşları içermiyordu. ABD Devlet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Tarım Bakanlığı ile Uluslararası Para
Fonu (IMF), Dünya Bankası’nın lider siyasi kadrosuyla beraber Birleşmiş Milletler (UN) kuruluşları olan Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda ve T arım Örgütü de bu seçkinler arasındaydı.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız