Bir AMERİKAN aşk HİKAYESİ CHP

Bir AMERİKAN aşk HİKAYESİ =CHP
-----------------------------------------
YIL 1944 ABD ’ de vefat eden Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesinin Türkiye’ye gönderilmesi konusu gündeme gelir .


Amerika Birleşik Devletleri, 6 Mart 1946’da, Münir Ertegün’ün cenazesinin Amerikan Donanması’nın en büyük savaş gemilerinden birisi olan Missouri Savaş Gemisi ile İstanbul’a gönderilmesine karar verdi

ve geminin 1946 yılının Mart ayının sonlarına doğru New York’tan yola çıkacağını duyurdu.

--------------------------------------------------------------------
Aynı gün Amerika, Sovyetler Birliği’ne İran’dan derhal çekilmesi için de bir nota verdi.
--------------------------------------------------------------------
Vefat eden diplomatlarının cenazelerinin ülkelerine savaş gemileriyle gönderilmelerinin normal bir nezaket kuralı sayılmasıyla birlikte,

bunun için ABD Donanması’nın en büyük gemilerinden birisinin seçilmiş olması başlangıçta siyasi çevrelerde
şaşkınlık yarattı.


Oysa bu hareketin, Sovyetler Birliği’ne karşı yapılmış olan bir
hareket olduğuna şüphe yoktur.

Sovyetler Birliği’nin İran konusundaki uzlaşmaz tavrını gören Amerika Birleşik Devletleri Donanma Bakanı Forrestal, 1945 yılı
sonlarında Akdeniz’e önemli bir deniz kuvveti gönderilmesini önermişti.

Başkan Truman’dan da onay olan bu teklif, Dışişleri Bakanı Brynes tarafından Sovyetler’i tahrik edebileceği için eleştirilmiş ve o günlerde gerçekleştirilmemişti.

Missouri’nin Ertegün’ün cenazesini getirmek amacıyla Akdeniz’e gönderilmesi,

aslında Amerika’nın Sovyetlere karşı tavır almaya başladığının kesin bir göstergesi
olarak değerlendirilir (Ülman, 1961: 73-74).

-------------------
Missouri’nin karşılanması için Türkiye’de büyük hazırlıklar yapıldı,

posta pulları çıkartıldı,

sokaklar temizlendi,

caddelere bayraklar asıldı,

hatta özel “ Missouri Sigaraları ” bile üretildi.

Türk basınına göre Amerika artık dosttu.
---------------------------------------------------
Dünyanın en güçlü milleti olan Amerika, bu gücünü yalnızca insanlık ve medeniyet şartlarına göre iyi niyetle kullanmaktaydı. (!)

Amerikan Missouri Savaş Gemisi, Son Posta Gazetesi’nin “Welcome Missouri” başlıklı haberinde yazdığı gibi 5 Nisan 1946 sabahı saat 8’de İstanbul’a ulaştı.

Gelirken Amerikan Başkanı Truman’ın Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye

“İnönü’den ve Türk milletinden sıkı bir dostluk beklediği” mesajını da getiren Missouri, ziyaretiyle Türk-Amerikan ilişkilerinde belirgin bir iz bıraktı.

ABD-Türkiye ilişkilerinin yön değiştirmeye başladığını gösteren bir başka gelişme de, ABD Başkanı Truman’ın Missouri’nin İstanbul’a ulaştığı 5 Nisan 1945
günü Chicago’da yaptığı “ Ordu Konuşmas ı” oldu.

Başkan Truman, bu konuşmada Amerikan dış politikasının yeni yönünü çiziyor ve kuvvetli bir devlet olmanın Birleşik Amerika’ya sorumluluklar yüklediğini, bu sorumluluklardan kaçmanın milletlerarası güvene büyük bir ihanet olacağını söylüyordu.

Ancak, Başkan Truman’ın bu konuşmasının Türkiye’de en çok dikkat çeken kısmı,

Orta Doğu’nun durumu ile ilgili olanıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bundan böyle de
milletlerarası deniz ulaşımındaki engellerin kaldırılması ve hiçbir devletin coğrafi konumunun elverişsizliği yüzünden milletlerarası liman ve su yollarına çıkmaktan
mahrum kalmaması için gayret sarfına devam edeceğini söyleyen Başkan Truman,

Orta Doğu’nun durumu konusunda şöyle konuşmaktaydı :
(Ülman, 1961: 73-74):

“ Gözlerimizi yakın ve Orta Doğu’ya çevirdiğimiz zaman vahim meseleler arzeden bir bölge ile karşılaşıyoruz.

Bu bölgede geniş tabii kaynaklar vardır. En işlek kara, hava ve deniz yolları buradan geçmektedir. Bu bakımdan büyük iktisadi ve stratejik önemi vardır. Fakat bu bölgedeki milletlerin hiçbiri ne yalnız, ne de birlikte, kendilerine yöneltilecek bir tecavüze karşı koyabilecek kadar kuvvetlidirler.

Böyle olunca da Yakın ve Orta Doğu’nun bu bölge dışı büyük
devletlerarasında kuvvetli bir rekabet alanı olduğunu ve bu rekabetin birdenbire bir çatışma doğurabileceğini kestirmek kolaydır. Yakın ve Orta Doğu’da küçük ve ya
büyük hiçbir devletin Birleşmiş Milletler kanalıyla diğer devletlerin menfaatleriyle uzlaştıramayacağı hiçbir meşru menfaati yoktur.

Birleşmiş Milletler’in, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin baskı ve ya sızma yolu
ile tehdit edilmemesi konusunda ısrar hakkı vardır.”


ÇELİŞKİ
---------------
1968 kuşağı amerikan askerini ballandıra ballandıra attığını anlatır...
aynı zamanda gider CHP ye oy verir...

OYSA o ChP nin MİLLİ ŞEF döneminde dönemin e büyük ABD savaş gemisi gelmiştir ve ABD ye göbek bağımızla bağlanmışızdır ...

Ayrıca bir yabancı savaş gemisinin gelişi camilerde mahyalara WELCOME yazılarak karşılanması ....gerçekten utanç verici bir durumdur .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız