Arnold J. Toynbee'den Harf İnkilâbı'na dair

Arnold J. Toynbee'den Harf İnkilâbı'na dair

Meşhur İngiliz Tarihçisi Arnold J. Toynbee

“ A Study of History ” (ülkemizde " Tarih Bilinci" olarak kitaplaştırılmıştır ) isimli kitabında Harf İnkılâbını değerlendirerek “ Türkler harf inkılâbıyla kendi kaynaklarına el atmak husûsunda yabancılardan farksız oldular ”

demekte ve şöyle devam etmektedir:

" Günümüzde Hitler , kendi düşüncesine karşı olan bütün ilmî hazîneleri kökten yok edip kaldırmanın yolunu tutmuştur. Ne var ki , matbaanın îcadı bu faaliyetleri bir nevi imkansız hâle getirmiştir .

Hitler ’ in çağdaşı olan Mustafa Kemal ise , hedefini gerçekleştirmek için en başarılı ve en akıllı yolu seçmiştir .

Türkiye’nin başkanı , vatandaşlarının eskiden mîras aldıkları kültür ve medeniyetin havasından kafalarını kurtarıp çok kuvvetli bir şekilde batı medeniyetinin potası içinde şekil almalarını istemiştir .

Böylece alfabenin değişimi, kütüphânelerin yakılması yerine geçmiştir .

Bundan sonra Türk kütüphânelerini yakmaya lüzum kalmamıştır . Çünkü harf inkılâbıyla bu hazineler örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Ancak çok yaşlı hocalar ve ihtiyarlar, onları okumak lüzûmunu hissedecektir . "

Kaynak ; Zafer Dergisi, Ekim 1996, Sayı 138.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız