tencere tava eyleminin tarihi

EYLEMİN ORJİNALİ ADI CACEROLOZA

Tencerelerle tavalarla gürültü çıkararak yapılan protestonun orijinal adı Caceroloza. 1971’de Şili’de Allende’ye karşı kadınlar ellerinde tencereler ve tavalarla sokağa çıktıklarında bütün dünya onları çok sevmişti.
Sonra devletleştirmeye isyan eden kamyoncular çıktı sokaklara, korna seslerinin duyulmasını istemeyen Allende geri adım atmadı.

Ülkedeki sanatçılar, aydınlar ve Batı, başbakan Allende ye karşı çıktılar...(aynı şuan türkiyede olduğu gibi)

peki sonra ne mi oldu

olaylar gösteriler giderek arttı ve General Augusto Pinochet Ugarte darbe yaptı Allende meclisin kapısında kurşunlanarak öldürüldü..

darbeci faşistleri iktidar yapan, emperyalist politikaları doğrultusunda kullanan, bu uğurda Şili’yi talan eden, binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olan emperyalist devletlerdir.

Bunların başında da ABD ve İngiltere gelmektedir. Bugün masum rolü oynamaları sahtekarlıklarındandır. ABD emperyalizmi, Allende yönetimini devirmek için 400 CIA ajanını Şili’ye göndermiş ve milyonlarca dolar harcayarak başta Pinochet olmak üzere onlarca işbirlikçiyi satın almıştır.

(bizim ülkemizde ki işbirlikçiler chp,ip, dhkpc, tikko, tgb v.s)

Keza Allende yönetimine ve halka karşı terör eylemleri gerçekleştirerek darbe ortamını yaratmıştır. Bu şartlarda gündeme gelen darbe ile Pinochet ve faşist cunta 17 yıl boyunca Şili halkına kan kusturmuş, her türlü baskı, terör ve katliamı uygulamıştır.

Bütün faşist diktatörlükler gibi “ne yaptımsa yurdum için yaptım” demagojisine sarılan Pinochet, kendi dönemi boyunca Şili’yi Friedman ekonomik modelinin deney tahtası haline getirmiştir.

Dünya halklarına karşı uygulanacak bu ekonomik modelin ilk adımları burada atılmıştır. Bu politikayla Şili halkının bütün ekonomik ve sosyal kazanımları elinden alınarak açlığa mahkum edilmiştir.

Pinochet “Siyasi sistemde toptan reform” söylemiyle parlamentoyu dağıtmış, anayasayı askıya alarak partileri yasaklamıştır ve IMF’nin dayattığı tüm ekonomik politikalar uygulamaya koyulmuştur.

Halka yönelik saldırılar bunlarla sınırlı kalmamıştır. Şili Hükümetinin resmi rakamlarına göre bu dönemde 3197 kişi öldürülmüş, 1102 kişi kaybedilmiştir. Bunlar resmi rakamlardır. Gerçek rakamlar ise, 350 bin ölü, binlerce tutsak ve milyonlarca sürgündür. Stadyumlar, bu dönemde binlerce tutsağın doldurulduğu, işkencelerden geçirilerek katledildiği yerler olmuştur.

Pinochet, Latin Amerika’nın diğer faşist cuntaları Arjantin, Bolivya, Paraguay ve Uruguay’la birlikte Konder (Akbaba) Örgütünü kurarak, ortaklaşa, Latin Amerika’da her ülkede operasyona girişmiştir. Bu operasyonlarda yüzlerce insan katledilmiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız