SABETAYİZMi ve SABETAY SEVİ yi tanımadan GEZİ PARKI EYLEMİ ANLAŞILAMAZ:

SABETAYİZMi ve SABETAY SEVİ yi tanımadan
GEZİ PARKI EYLEMİ ANLAŞILAMAZ:
------------------
17 yy izmir de çıkan kendisi bir yahudiyken...MEsihliğini ilan edince...osmanlının gönderdiği ordu karşısında korkudan müslüman olduğunu söyleyerek af dileyen ...cemaatine müslüman gibi görünelim ama içimizde kendi yahuda anlayışımız sürdürelim diyen şahıstır sabetay sevi...

mesih olduğunu söylediğinde yıl 1666 senesidir....Amin MAlouf "yüzüncü ad " kitabında bu süreçten de roman şeklinde bahseder...
ama bizi ilgilendiren konu

bu adına müslümanlığa döndükleri için DÖNME denilen sabetayistlerin ...diğer adıyla kripto yahudilerin
halen günümüze gelen sülalesinin
kendilerini
Müslüman ve türk gibi tanıtıp

Kapalı bir cemaat şeklinde
Türkiye Cumhuriyetinin kaymağını yemeyi sürdürmesidir..

daha doğrusu TC bunlar için kuruldu
ve pro-israil olarak kuruldu..

bu sebeple israil in israil devleti olmadan önceki tüm kurumları istanbul da kurulmuştur...

ve sabetaycılarla beslenmiştir...

Bugün bazı sanatçıların
neden ve nasıl bu olaylara
bu gezi parkına eylem yaptıklarını anlamak için

bunların büyk bir kısmının SABETAYİST DÖNME cemaatine ait olduğunu bilmemiz gerekiyor..
-----------------------------
Sabatay mezhepleri
--------------------------------

Jacob Frank.
Karakaşlar,
Kuniosos
Yakubiler,
Kapancılar ya da Kapaniler veya İzmirliler

Sevi’nin ölmesi/kayboluşu sonrasında Selanik’te yerleşen dini cemaat, çeşitli olaylar sonucunda farklı dini pratikleri benimseyen üç ana gruba/mezhebe/fraksiyona ayrıldı.

Bu üç ayrı grup, mezhep taassubuyla, farklı yerlerde ibadet ediyor,

kolay kolay kız alıp vermiyor ve hatta ölülerini bile aynı mezarlığa gömmüyorlar.

Aralarındaki gizli rekabet ve husumet hala sürmektedir.

Değişik adlar alan bu grupların nesl-i şerîf denilen en yüksek asil ailelere mensup birer reisi var.

Bunlar, cemaat ihtiyarlarının reyleriyle seçilirler, ölünceye kadar bu mevkide kalırlar.

Sevi’nin kayınbiraderi olan Yakov Qerido’yu onun halifesi kabul eden yakubiler, daha sonraları ortaya çıkan ve Mesihi ruha sahip olduğunu iddia eden Baruhya Ruso‘nun (Osman Baba, Osman Ağa, Osman Bevvap) takipçiliğine inanan karakaşlar ve sadece Sevi’ye inanan Kapancılardır.

Osman Baba Bektaşi tarikatında Dede'lik derecesine kadar yükselmiş olup, mezarı Bulgaristan'ın Khaskovo köyününün güney batısında (Google Earth: 41.8500 25.4667) bulunmaktadır.

Kapan'ın İbranicede İzmir’im anlamına geldiği söylenmektedir.

Kapancılar sakallarını, yakubiler başlarını traş ederler.

Fanatik karakaşlar ise, sakallarını da saçlarını da traş etmezler.

Jacob Frank’ın 1726-1791 (Jacob Leibowicz) kurduğu Frankistler de sabetaycı harekete olan benzerliklerinden dolayı not edilmelidir.

Jakob Frank adındaki haham, 1759'da Polonya'lı yahudilerin kitlesel vaftizini yaptırarak hristiyanlığa döndürmüş.

Bunların dış görünümü hristiyan, gerçekte Yahudidirler.

Frankistler, “ günahın kurtarıcı gücü ” olduğuna inanır. Bir vaazında, “Sizi gelmiş geçmiş tüm yasalardan, tüm töre, anane ve inançlardan kurtarmaya geldim,” diyor.

***************
diğer bazı dünyadaki kripto yani o yöredeki dinden olan ama içinden yahudiliğini sürdüren cemaatlerden bir kısmı :
--------------
Kripto yani saklı yahudilerin dünyadaki isimleri ve yaşadıkları yerler :
------------------------------------
14.- 15 yy da ispanya da converso denilenler
17 yy da Türkiye de dönmeler=sabetayistler

bu sabetayistlerin bir kısmı daha sonra hristiyan görünümüne de geçmişlerdir adlarına frankist denmiştir..

portekiz de Belmonte yahudileri

MAllorka da Xueta yahudileri
italya sicilya da NEOFİTİler

horasan bölgesinde MASSHAD lar

kzuey amerika da Nuevo León,

roman katolik görünümlü seferad yahudileri : Anusim ler latin amerikada yaşar
--sabetaycılar hakkında daha fazla bilgi için :
------------------------------
http://ottomanm2d.blogspot.com/2013/01/yahuda-cocuklar-sabatay-sevi-d-e-s-i-f.html


yahuda stratejisini anlamak için :
---------------------------------------
http://ottomanm2d.blogspot.com/2013/02/yahuda-stratejisi.html
*****************
Eylemlerin ilk başladığı günlerde yaptığım paylaşımlardan bir tanesinin altına yorum yazan bir şahıs...
POLONYAYı övmüştü

şimdi sebebini daha iyi anladım ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız