İLUMİNATİNİN YENİ ŞEYTANİ KULELERİ

İLUMİNATİNİN YENİ ŞEYTANİ KULELERİ.


Yüksek voltajdaki güçlü Lazer havayı iyonize edince plazma haline gelen lazer hattı iletken oluyor. Böylece gerilim yüklü bulutları deşarj etiriyorlar. Bu sayedeSchumann Rezonans sahasının frekansı 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hertz aralıklarında değişmektedir. Dolayısı ile bu düzenli rezonans deşarjlarla bozularak bu frekansla rezonansta olan canlılar skaler enerji bağlantısından çıkarak hastalanıyor... Tamami ile şeytani bir düzenek.

Şhuma rezonansı dünyada doğal yolu ve belli aralıklarla deşearj ollan yıldırımların stratosfer ve yer tabakasında meydana getirdikleri elektromanyetik etkileşim sonucu yere dik ve belli frekansta ilerleyen yoğun skaler dalgalanmalarla tüm canlıları biyoenerji sağlayan ilahi bir rezonanstır. Bu rezonansın frekansları değişirse
insanın vücudu bu frekanstan koparak ciddi bitkinlik ,astım bronşit,baş ağrısı beyinsel yorgunluk semtomlarının eşlik etiği giderek depresyona girip çeşitli hastalıkaların ortaya çıktı klinik bir durum oluşur.En kötüsü bitkilerde gelişme gerilikleri gözlenebilir.
Buda dünyayı açlığın eşiğine getirebilir.

Bunuda yapacak kadar canileşen insan olamaz...

Kim kendi sülalesini hasta edecek bir deşarj kulesi yaparki.Yahudi,İngiliz ,Alman,Türk ,Japon ,Amerikalı olmanız sizi kurtarmayacak . hangi ülke bu şeytanlığı yapıp hem kendini hem dünya halklarını hasta edip hayat enerjisini çalarki...

******************************************

46) Schumann Rezonansı' nın ne olduğunu ve Schumann Rezonansı' nın, Bilgi Kitabı' yla olan ilgisini öğrenmek ister misiniz?
Yeryüzünü çepeçevre saran gaz tabakasının bütününe Atmosfer denmektedir. Sınırları tam belirgin olmamakla birlikte Atmosfer ; (Yeryüzünden yukarıya doğru) Traposfer, Stratosfer, Mezosfer ve İyonosfer şeklinde 4 katmandan ibarettir.
Kozmos' dan ve Güneş' imizden gelen, Enerji yüklü Atom Altı Parçacıklar Atmosferin en üst katmanında bulunan Oksijen, Azot ve Hidrojen Atomlarının elektronlarını kopartmakta, onları İyonize ederek (+)Pozitif Elektrik yüklü İYONOSFER tabakasını meydana getirmektedir.
Yeryüzünden 500-800 km. yüksekte oluşan İyonosfer tabakasının sıcaklığı 1700 oC dereceye kadar çıkmaktadır. Atmosfere giren Göktaşlarını yakan, Onları yok ederek Dünyayı koruyan bu tabakadır.

İyonosfer tabakası aynı zamanda Dünya Isısını belli seviyelerde tutarak Canlılara yaşam imkanı sağlamakta, Radyo Dalgaları için yansıtıcı-ayna görevi de yaparak Televizyon, Radyo ve Telefon haberleşmesini mümkün kılmaktadır.


Kozmos' dan ve Güneş' imizden gelen Enerji yüklü Atom Altı Parçacıkların enerjisiyle devamlı yüklenen İyonosfer tabakası, Bu enerjileri, Yeryüzü ile İyonosfer tabakası arasında kalan boşluğa, Şimşek ve Yıldırımlar şeklinde durmaksızın boşaltmaktadır.
Öyle ki her saniye 1000' nin üzerinde Şimşek ve Yıldırım şeklindeki Elektrik Enerjisi, Yeryüzüne akmaktadır. Yeryüzü ve üzerindeki Tüm Canlılar da aşırı Elektron akışı nedeniyle genelde (-)Negatif Elektrik yüklü bulunmaktadır.

Şimşek ve Yıldırımlar olarak Yeryüzüne akan Elektrik Enerjisi, Yeryüzü ile İyonosfer arasındaki boşlukta çeşitli Elektro Manyetik Rezonans sahaları yani değişik frekanslarda titreşen Elektro Manyetik Alanlar meydana getirmektedir.

İşte Bu Elektro Manyetik Alanların titreşimine SCHUMANN Rezonansı denmektedir. (Bir gücün etkilemesi sonucunda ortaya çıkan titreşime Rezonans denir.) Zira Bu Rezonansların mahiyeti ilk defa 1952 yılında Alman Fizikçi W. O. Schumann tarafından açıklanmıştır.

Schumann Rezonansı, Yeryüzü ile İyonosfer tabakası arasındaki boşluğun Doğal titreşimidir.
Tespitlere göre Schumann Rezonans sahasının frekansı 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hertz aralıklarında değişmektedir. (Hertz = 1 Saniyedeki devir sayısıdır.)

Diğer bir ifadeyle, Yeryüzü ile İyonosfer tabakası arasındaki boşluk 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hertz aralıklarında titreşen Yedi Elektro Manyetik Alan halindedir.

Ancak en büyük Manyetik Alanın frekansı 7.8 Hertz' dir. İyonosfer tabakasından Yeryüzüne akan enerji ile meydana gelen Elektro Manyetik Alanlar, Tüm tabiat olaylarını ve Tüm canlıları etkilemekte ve tetiklemektedir.

Zira Hepimiz Bio kimyasal süreçlerle Elektrik üreten, ürettiğimiz Elektron akımlarıyla elektro manyetik alan yaratan, düşünen, hisseden, kaslarımızı ve bedenimizi hareket ettiren, çalışan, konuşan ve faaliyet gösteren varlıklarız.
Yani tüm madde alemi nasıl atomlarının titreşimi nispetinde ürettiği enerji kadar etraflarında Elektro Manyetik Alanlar teşekkül ettiriyorsa, Tüm canlılar da hücresel vibrasyonları nispetinde ürettikleri enerji kadar çevrelerinde Elektro Manyetik Alanlar teşekkül ettirmektedir.

Sahip olduğumuz Elektro Manyetik Alanlar da, çevresel Elektro Manyetik Alanların değişiminden ve frekansından etkilenmektedir.

Tüm Dünyayı çepeçevre sararak, Tüm Doğayı ve Canlıları etkileyen Schumann Rezonansı bu nedenle çok önemli olup Dünyanın önde gelen fizik araştırma merkezleri tarafından devamlı ölçülerek kontrol edilmektedir.

Schumann Rezonansı hk. detaylı bilgi (ingilizce) için tıklayınız.
Schumann Rezonansı hk. ek bilgi (ingilizce) için tıklayınız.
Günlük Schumann Rezonans değerleri için (ingilizce) tıklayınız.
Schumann Rezonansı kayıtlarını tutan Merkezlerin verilerine göre, 1980 yılından sonra yapılan Schumann Rezonası ölçümlerinde, ortalama 7.8 Hertz olan en büyük Manyetik Alanın Frekansının yükseldiği ve 11 Hertz' in üzerine çıktığı, Ayrıca saniyede 1000' nin üstünde olan Yıldırım ve Şimşek çakmalarının da, saniyede 2000' ne çıktığı tespit edilmiştir.

Yani Tüm Dünya' yı çepeçevre saran en büyük Elektro Manyetik Alanın, çok uzun süreden beri sabit olan Frekansı 7.8 Hertz' den 12 Hertz' e çıkmış, Aynı zamanda İyonosfer tabakasından Yeryüzüne akan elektrik enerjisi de Toplam olarak eskisinin 2 katına çıkmış bulunmaktadır.
İlim, bu artışların kesin nedenlerini açıklayamamakta, Güneşin 11 yıllık periyotlarından kaynaklandığını tahmin etmektedir.

Not. Güneş ve 11 yıllık periyodu hakkında bilgi için, Kısa Notlar Bölümündeki 14 ve 32 nolu konuları okuyunuz.
Schumann Rezonansı' nın 1952 yılında keşfedilerek açıklanmasından çok önce diğer Alman Bilgini Hans BERGER, Beynimizin çeşitli aktivitelere göre, değişik Elektrik Dalgaları yayınladığını keşfetmiş ve Elektroensefalografi denen veya kısaca EEG denilen bir aletle Beynin çıkardığı değişik Elektro Manyetik Dalgaları kaydetmiştir.
Beynimizin yaydığı Elektro Manyetik Dalgaların 5 ana frekansta olduğu tespit edilmiştir. Bunlar ;

Delta Dalgaları (1-3 Hertz) = Derin uyku, Bilinçsizlik halinde Beynin çıkardığı Elektro Manyetik Dalgalardır.

Teta Dalgaları (4-7 Hertz) = Derin gevşeme, Uyuşukluk, Hafif uyku halinde Beynin çıkardığı Elektro Manyetik Dalgalardır.

Alfa Dalgaları (7-11 Hertz) = Relaks halde iken ve Uykudan önceki safhada Beynin çıkardığı Elektro Manyetik Dalgalardır.

Beta Dalgaları (11-25 Hertz) = Aktif çalışırken, Dikkat ederken, Bilgi alıp ve verirken Beynin çıkardığı Elektro Manyetik Dalgalardır.

Gama Dalgaları (25-60 Hertz) = Öğrenme, Anlama, İdrak için zihnin zorlandığı sırada Beynin çıkardığı elektro Manyetik Dalgalardır.

Daha sonraları yapılan çalışmalarda ise Beynin değişik Düşünceler düşünürken dahi değişik frekansta Elektro Manyetik Dalgalar çıkardığı tespit edilmiştir.
Yani İnsanın Elektro Manyetik bir varlık olduğu, her hareketinin, her düşüncesinin Elektro Manyetik Dalgalar halinde yayınlandığı anlaşılmıştır.

Nitekim Bugün Düşünceden komut alarak çalışan Bilgisayarlar deneme aşamasında bulunmaktadır.

Bir Piyanoya yakın bir yerde, belirli bir müzik sesi çıkartılırsa, Piyanodaki tellerin birinin veya bir kaçının (Hepsinin değil) titreştiği görülür. Piyanonun titreşen telleri, çıkartılan Müzik sesiyle aynı Frekansta olanlardır.
Bu olaya Fizik İlminde Akustik Rezonans denmektedir.

İşte son 20 yılda devamlı arttığı tespit edilen Schumann Rezonansı, Akustik Rezonans Yasası gereği, Schumann Rezonansı içinde yaşayan Tüm İnsanları ve Canlıları etkileyerek, Onların Beyinsel olarak yayınladıkları Elektro Manyetik Dalgaların frekanslarını yükseltmektedir.
Diğer bir ifadeyle Schumann Rezonansını 12 Hertz'e yükselmesi demek genel olarak İnsanların Alfa Dalgaları (7-11 Hertz) frekansından, Beta Dalgaları (11-25 Hertz) frekansına çıkartılması demektir.

Başka bir ifadeyle Bu durum, İnsanların Relaks halden-Uykulu halden uyandırılarak Bilinçli hale getirilmesidir.

Not. Bilgi Kitabı, Alfa Dalgalarının Dini Bilgiler olduğunu, Beta Dalgalarının ise İlim ve Bilim Dalgaları olduğunu bildirmektedir.
Bilgi Kitabı 509.cu Sh.de " Planetinizin üstündeki Atmosfer dediğiniz Koruyucu tabakanın içinde birçok değişik (henüz Sizlerce bilinmeyen) tesir sahaları vardır. Bu Tesir Sahaları birçok Manyetik Aura Merkezlerini oluşturarak, Birleşik Alanları meydana getirir." denmektedir.( Bilgi Kitabı Fas.37-Sh.509 için tıklayınız.)
Bilgi Kitabı, Atmosferin içinde (Yani Schumann Rezonansı' nın kapladığı alanda) Bir çok tesir sahalarının bulunduğunu, Bu tesir sahalarının bir çok Elektro Manyetik Alanlar (Schumann Rezonansı 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hertz aralıklarında titreşen yedi Elektro Manyetik Alan halindedir.) oluşturarak Birleşik Alanlar meydana getirdiğini bildirmektedir.


Bilgi Kitabı, Her Düşüncenin-Her Enerjinin bir frekansı olduğunu, Hiçbir Düşüncenin-Hiç bir Enerjinin kaybolmadığını, Her Düşüncenin-Her Enerjinin kendi frekansına uygun Elektro Manyetik Alanlar olarak aktif halde durduğunu açıklamaktadır.

Bilgi Kitabı, Tüm Düşüncelerin ve Enerjilerin kendi frekanslarına uygun olarak teşekkül ettirdikleri bu Elektro Manyetik Alanlara Birleşik Alanlar demektedir.
Bu Bilgiye göre Schumann Rezonansı da 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hertz aralıklarında titreşen yedi Elektro Manyetik Alan halinde olduğu için, Schuman Rezonans sahası 7 Birleşik Alan halindedir.

Her Birleşik Alan da değişik frekanstaki Düşünce ve Enerjilerin toplandığı aktif bir yumaktır.

Bilgi Kitabı, Kozmik Işınlarla Birleşik Alanların (Schumann Rezonans Sahasının) teşekkülünü ve İnsana etkisini şu cümlelerle anlatmaktadır :

" Dünyanız tamamen Kozmik yağmurlarla yıkanmaya başlanmıştır. "( Bilgi Kitabı Fas.39-Sh.542 için tıklayınız.)

" 1990 yılından sonra bugüne kadar Planetinizin bilmediği bir Kozmik yağmurla yıkanacak olan Planetiniz, bilmediği Aşamalar yapacaktır. " ( Bilgi Kitabı Fas.21-Sh.263 için tıklayınız.)

" Bu Dönemde Planetiniz, her saniye Kozmik yağmurlarla yıkanmaktadır. Bunun neticesinde Bilinçlerdeki Arınmayı, ileride çok daha açık bir şekilde göreceksiniz. " ( Bilgi Kitabı Fas.17-Sh.205 için tıklayınız.)

" Şu an Planetiniz, bulunduğu Enerji Gücünün Çok üstündeki Kozmik yağmurlara sahne olmaktadır. Ve ileride, daha da yoğun Kozmik tesirlere mâruz kalacaktır. ". ( Bilgi Kitabı Fas.47-Sh.661 için tıklayınız.)

" Şimdi Güneşinizin sol tarafından Size aksettirilen Kozmik Işınlar, büyük SİRİUS Yıldızının özel Boyutundan Planetinize yansıtılmaktadır.

Kitlesel Evriminizi bu Işınlar sayesinde yapıyorsunuz. " ( Bilgi Kitabı Fas.12-Sh.141 için tıklayınız.)

" Planetinizi yıkayan değişik Frekans Gücüne sahip Kozmik Akımlar, Sizleri Bilinç Düzeylerinize, Algılarınıza göre yönlendirmektedir. " ( Bilgi Kitabı Fas.28-Sh.356 için tıklayınız.)

" Planetinize tüm Bilgiler aynı anda, aynı Merkezden, Kozmik Akımlar tarzında verilir. Aynı Koordinat doğrultusunda olan Bilinçler, kendi Algı Kapasitelerine göre bu Bilgileri alırlar. Bu şekilde her Bilgi birbirinin teyidini yaparak Sizde Hakikat Nosyonunu oluşturur. " ( Bilgi Kitabı Fas.37-Sh.509 için tıklayınız.)

" 15-Tesirler Mekanizması tarafından gönderilen Enerji Porları Planetinizde Kozmik değişim sahaları oluşturmaktadır." ( Bilgi Kitabı Fas.33-Sh.441 için tıklayınız.)

" Bu Kozmik Çağda Planetinizi yıkayan Kozmik Akımların hususiyeti, Özdeki tohumları yeşertmesidir. Özünüzde iyi veya kötü hangi tohum varsa, onlar muhakkak eninde sonunda filiz verecektir." ( Bilgi Kitabı Fas.24-Sh.310 için tıklayınız.)

" Kozmik Işınlar yeni doğan Bebeği bile yetiştirmektedir. " ( Bilgi Kitabı Fas.4-Sh.49 için tıklayınız.)

" Bu Dönemde Elektromanyetik Güç, Dünyanızın ve Güneşin en yüksek Boyutuna getirilecektir. " ( Bilgi Kitabı Fas.31-Sh.408 için tıklayınız.)

" Evrensel Bütünlük Madde Enerjisidir. Kozmik ise Işık Enerjisidir. "( Bilgi Kitabı Fas.39-Sh.534 için tıklayınız.)

" Kozmik Enerji Porları Bilgi ve Bilinç Enerjileridir. " ( Bilgi Kitabı Fas.25-Sh.316 için tıklayınız.)

" Şu an Ortamınızda Olağanüstü bir durum vardır. Planetinize Kozmik Porlar ile bütün Bilgileri ekiyoruz." ( Bilgi Kitabı Fas.41-Sh.567 için tıklayınız.)

" Planetinizi yıkayan Kozmik Akımlar Sizleri Yetiştiren, Aşılayan ve Bilgileri kolay kavrayabilmenize yardımcı olan Enerji Porlarıdır. Zihinsel Faaliyetleriniz bu yol ile Sizleri daha hızlı bir Evrime hazırlamaktadır. "( Bilgi Kitabı Fas.33-Sh.435 için tıklayınız.)


" Bilgileri, açılan Göklerden yani ( Kozmik Akımlardan ), İrşatları da Planın öngördüğü çalışma Nizamlarından alıyorsunuz." ( Bilgi Kitabı Fas.35-Sh.464 için tıklayınız.)

" Herkesin Kozmik Akımları alabilme Gücü aynı değildir. Ayrı ayrıdır."( Bilgi Kitabı Fas.36-Sh.498 için tıklayınız.)

" Muayyen Frekans Boyutlarının tesirlerini alabilen Beyin, her türlü Kozmik titreşimi Beyin Teleks Sistemi ile kendi Ortamının dilinden Harflere ve Rakamlara dönüştürerek, Beyin Kayıt Merkezinden, Bilgi Arşivine aktararak Bilgileri almaktadır.

Beyin Bilgi Arşivi Sizin her Enkarnasyon Döneminde kazandığınız Bilinç ve Bilgilerin Kayıt Merkezidir." ( Bilgi Kitabı Fas.37-Sh.509 için tıklayınız.)


" Bu Son Çağda, Planetinizde Kozmik Akımları Bilinç Düzeylerine göre alabilen herkes, Hakiki Kişiliklerini muhakkak sergilemek durumundadır. Bu kaçınılmaz bir sondur. İnsan İnsanı bu şekilde daha yakından tanıyacaktır.

İşte bu nedenledir ki, birçok Devlet Bütünlükleri dağılmakta ve aynı Görüşü, Koordinatı paylaşan Bütünlükler bir araya gelmektedir. "( Bilgi Kitabı Fas.55-Sh.796 için tıklayınız.)
Bilgi Kitabı' ndan alınan cümlelerin özeti şudur. Güneş' imizden ve Kozmos' dan Dünyamıza gelen Işık Enerjilerinin Tümü (Atom Altı Parçacıkların ve Foton Enerjilerinin Bütünü) Kozmik Enerjidir. Kozmik Enerjiler, Bilgi ve Bilinç taşıyan Enerji Porlarıdır.
Bu Enerji Porları, Canlıların Hücresel ve Zihinsel frekanslarını arttırarak daha yüksek Bilgilere ulaşmasını, daha yüksek Bilgileri idrak etmesini sağlamaktadır.


Bu nedenle, Dünya İnsanlarının hatta Dünya da bulunan bütün Canlıların Bilincini yükseltmek için Dünya'ya gelen Kozmik Enerjilerin, Frekans ve Miktarı 1900 senesinden itibaren "Rabsal Boyutlar" tarafından Bilinçli olarak artırılmıştır. Dünya İlmi tarafından arttığı tespit edilen Schumann Rezonansının yüksek çıkmasının nedeni budur.

Atmosfer içinde bulunan çeşitli frekanstaki Birleşik Alanlar, Kozmos' dan ve Güneş' imizden gelen yüksek enerjili Kozmik Akımlarla yüklenmekte, Schumann Rezonans sahası içindeki Tüm Manyetik Alanların Gücü ve Rezonansı devamlı olarak artmaktadır.

Bu Manyetik Alanlardan, Tüm Canlılara akan Enerji Porları, Onları daha üst Bilgi ve Bilince doğru sevk etmektedir. Akan Kozmik Rezonanslar, Beyinlerimiz tarafından Harflere, Kelimelere, Bilgilere, Yeni Anlayışlara, Kavramlara, Ferdi ve Toplumsal Aktivitelere dönüştürülmektedir.
Yani Schumann Rezonansı' nın yükselmesi Tüm Canlıların Bilgi ve Bilinçlerini yükselmesini sağlamakta, yepyeni Ferdi ve Toplumsal anlayış ve aktiviteler ortaya çıkmaktadır.

Sonuç ; Dünya İlminin yükseldiğini tespit ettiği Schumann Rezonansı, Akustik Rezonans Yasası gereği, Schumann Rezonansı içinde yaşayan Tüm İnsanları ve Canlıları etkileyerek, Onların Beyinsel olarak yayınladıkları Elektro Manyetik Dalgaların frekanslarını yükseltmektedir.

Schumann Rezonansı' nın yükselmekte oluşu, Bilgi Kitabı' nda devamlı olarak arttırıldığı belirtilen Kozmik Enerjilerin yükselişini teyit eden unsurlardan biridir.

Son 100 senede, Dünya İnsanının devamlı artmakta olan Bilinç ve İdrak Seviyesi ile Dünya Teknolojinin devamlı gelişen yapıtları da, Dünya çevresinde Gücü ve Frekansı artan Elektro Manyetik Alanların (Yani yükselen Schumann Rezonansı' nın) İnsan Beyinlerine yaptığı müspet etki ve itmenin ispatı olmaktadır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız