Derin PKK Gezi Eylemlerinde - Kürt Ergenekonu

Derin PKK Gezi Eylemlerinde - Kürt Ergenekonu

Gezi Parkı eylemlerine PKK'nın bir kesiminin destek verdiği bilinmektedir. Özellikle Apo posterlerinin açılması, PKK ve Öcalan lehinde sloganların atılması, bazı çevrelerde şaşkınlık meydana getirmiş ve çözüm sürecinin geleceğini tartışmaya açmış bulunuyor.

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de ilk günlerde etkin bir biçimde eylemlerin içinde olması bu endişelere haklılık kazandırıcı nitelikteydi. Oysa PKK'nın içindeki dengeleri ve iktidar mücadelesini bilenler için bu çok da şaşırtıcı bir durum değildi.

Gezi parkı eylemlerine destek veren PKK'lılar örgütün ‘Ankara Grubu' olarak isimlendirilen kanada mensup kişilerdi. Liderliğini Cemil Bayık'ın yaptığı grup Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan Mustafa Karasu gibi isimlerden oluşuyor.

Bu grup bir yönü ile de PKK'nın entellektüel grubu olarak biliniyor. Ortak özellikleri örgütün kuruluşunda Öcalan ile birlikte olmaları, sosyalist gelenekten gelmeleri, Alevi kökenli olmalarıdır. PKK Başkanlık Konseyi üyeleridir. Bu gurup ‘barış süreci' konusunda da ayak direten gurup olarak bilinir. Barış Sürecine kuşku ile yaklaştıkları ve süreci sabote etme ihtimallerinin yüksek olduğu bilinmektedir.

Bu grup PKK'nın Avrupa kanadına hakim durumdadır. Batılı servislerle daha rahat diyalog içine girebilmektedir. Türkiye'deki sol tandanslı STK'lar ile PKK'nın işbirliği içine girmesini sağlayan da yine bu gruptur.

Türkiye'deki bazı etkin güç odakları ile temas içinde oldukları ve Ergenekon yapılanması ile dirsek teması içinde bulundukları örgütçe de kabul edildiği için, örgüt içi muhalifleri bu gruba Ankara Grubu adını vermektedir. Bir başka deyimle Kürt Ergenekonu veya Ergenekon'un doğu kanadı..

Grubun lideri her ne kadar Cemil Bayık olarak görünse de, Bayık burada sembol isimdir. Asıl derin yapı Kalkan, Kaytan ve Karasu'dan oluşan troykadır.

PKK'nın Derin Trokyası ;

Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Ali Haydar Kaytan.. Bu üçlü 'Bağımsız Kürdistan' hedefine ancak bir iç savaş ile varılabileceğini iddia ediyor ve ses getirici eylemler ile Türk kökenli vatandaşların ülkenin batı bölgelerinde yaşayan Kürt kökenlilere karşı kışkırtılması hedefine yönelik stratejiler geliştiriyorlar. Onlara göre ‘Kürtleri ötekileştirilmeden' bir iç çatışma ve nihai hedefe varmak mümkün değildir.

Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Ali Haydar Kaytan aynı zamanda Kürt Ergenekonu olarak da isimlendirilebilir. Kürtlerin önemli bir kesimi ve bazı PKK'lılara göre bu üçlü, derin güçlerle birlikte hareket eden 'derin PKK'lıları' temsil ediyor.

PKK'dan ayrılarak Kuzey Irak'ta yaşamaya başlayan Osman Öcalan söz konusu üçlünün (Kalkan, Karasu, Kaytan) çok tehlikeli olduğunu belirterek “PKK'nın içinde de Kemalistlerden daha çok Kemalistler var. Solcular ve Aleviler de yer alıyor ayrıca. Özellikle solcu Aleviler PKK içinde her zaman güçlü ve etkin oldular. Türkiye'deki bazı güçlerle çalışıyor onlarla birlikte hareket ediyorlar.” demektedir.

Bunlar ideolojik olarak Kürtlerin aksine ateist olup dine temelden düşman olan isimlerdir. İslamiyet'e ve dindar yöneticilere karşıdırlar. PKK'nın savaştan yana bir çizgi izlemesini, örgütün kesintisiz eylem yapmasını isterler. Metropollerde ve bölge dışında Kürtlerin yoğun biçimde yaşadığı batı illerinde eylem gerçekleştirmenin daha önemli olduğunu savunurlar. Bu üçlü Türkiye'de kitlesel bir savaşın çıkmasını da arzu etmektedir.

Derin PKK'nın Kısa Bir Tahlili

Bu gurup ile ilgili ilginç bir tahlili sizler ile paylaşmak istiyorum .

'PKK'nın derin troykası' olarak tanımlanan teröristlerin en çarpıcı özelliği radikal solu benimsemeleri, Mezhepçi ve ateist olmaları. Burdaki her isim ayrı bir fraksiyonu temsil eder. Radikal solcuların iderliğini Duran Kalkan yaparken, Ateistlerin liderliğini Mustafa Karasu ve Ali Haydar Kaytan yapmaktadır.

Duran Kalkan Adana Karaisalı doğumlu. Örgütün başkanlık konseyi üyesi. Haziran 2005'te Murat Karayılan'a yönelik suikast girişiminin arkasındaki isim olarak da biliniyor. Örgütte bilinen bir diğer lakabı ise 'Provokatör'.

Mustafa Karasu'nun kod adı 'Hüseyin Ali' olup kendisi Sivas Gürün doğumludur. PKK'nın kurucularındandır. Örgütün dış ilişkilerinden sorumlu. PKK'ya 1978'de katılmıştır ve 12 Eylül darbesinden sonra bir süre cezaevinde kalmıştır. Karasu'nun Entellektüel ve siyasi yönü güçlü olup PKK'nın teorisyeni olarak bilinir.

Ali Haydar Kaytan Tunceli doğumludur.Örgüt içinde kişiliksiz ve korkulan biri olarak tanımlanıyor. PKK'nın istihbaratından sorumludur. Bütün telsiz kodları onun tarafından belirleniyor. Bilgilerin gidiş ve gelişini kontrol eden tek isim olduğu söyleniyor. Bu görevi onu, PKK ile birtakım güçler arasındaki irtibatı sağlayan kişi olarak ön plana çıkartıyor. Kaytan'ın aynı zamanda PKK'nın merkez yürütme kurulu üyeliği de bulunuyor.

Bu üçlüye Suriye sorunu ile bağlantılı olarak Bahos Erdal'ın da destek verdiği bilinmektedir.

İşte Gezi eylemine destek veren PKK'lı grubun bağlı bulunduğu bu isimler ve bağlantıları dikkate alındığında eylemlerin hangi mahfillerce planlandığını ve ‘derinlerin ittifakının' ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır.

Ömer Vehbi Hatipoğl
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız