Pol pot katliamı ve ölüm tarlaları

Pol pot katliamı ve ölüm tarlaları

Ölüm Tarlaları, düşünsel temelleri kısmen Maoculuktan aşırma, kısmen de kendisi tarafından atılan çağdışı bir "köylü komünzmi"yle 1975-79 yılları arasında ülkesi Kamboçya'yı kana bulayıp dev bir mezarlığa dönüştüren Pol Pot adlı gerilla lideri ve ona bağlı Kızıl Kmerler örgütünün beyazperdeye aktarılmış yegâne ve de kolay kolay aşılamayacak olan öyküsüdür

Sıfır Yılı" adını verdiği dehşet verici bir temizlik operasyonuyla, "emperyalizmin uşakları" olarak nitelediği iyi eğitim görmüş bütün yurttaşlarına karşı amansız bir savaş başlatan bu ruh hastası adam, anılan yıllar arasında tahminen 4 milyon insanı akla mantığa sığmayacak gerekçelerle öldürttü.

Üniversiteyi bitirmek, ellerinde nasır bulunmamak, herhangi bir konuda uzman olmak, yabancı dil bilmek, hattâ ve hattâ gözlük kullanmak dahi bu rejimin despotları tarafından ölüme gönderilmek için yeterli birer gerekçeydi.

Çünkü, her fırsatta eğitimli insanlardan tiksindiğini vurgulayan Pol Pot, Kamboçya'nın gerçek kurtuluşunun herkesin "kara cahil" kalması ve kırsal bölgelerde kurulan toplama kamplarında yalnızca bir tabak pirinç için çalışmasıyla sağlanacağına inanmaktaydı.

Kurduğu rejime de âdeta ironi yaparcasına "Demokratik Kamboçya Cumhuriyeti" adını vermişti

Bosna ve Kosova kıyımlarının sorumlusu Slobodan Miloseviç'in Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılandığı bir dünyada, ondan en az elli kat daha fazla insanı katleden Pol Pot ise 15 Nisan 1998'de bambudan yapılma köy evinde özgür bir insan olarak "kalp krizi"nden öldü. Tek bir soruşturma bile geçirmeden, tek bir gün bile gözaltına alınmadan...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız