DR.RIZA NUR'UN İSMET İNÖNÜ HAKKINDAKİ ŞAHSİ TESPİTLERİ

CUMUHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK BAKANLARINDAN (DAHA SONRA M.KEMAL İLE TERS DÜŞMÜŞ) DR.RIZA NUR'UN İSMET İNÖNÜ HAKKINDAKİ ŞAHSİ TESPİTLERİ;
(Dikkat Alıntıdır)

"İsmet, zekî denilen insanlardandır, fakat bunun da zekâsı
entrikadadır. Müthiş entrikacıdır. Bu hususta Mustafa Kemal'den çok
üstündür. Hiç doğru söylemez. İşi hep iğfaldir.

Bu adamın gayet bâriz bir hasleti vardır: İçi başka, dışı başka. Ve
içini o kadar maharetle saklar ki... Çok içi-dışı başka adamlar gördüm,
fakat zamirini bunun kadar maharetle saklayabilen adam aslâ görmedim.
Yüzü güler, sanki sevimli, masum bir çocuktur; içi ise o esnada yılan ve
ejderhadır. Bu sebeple ona şu adı verdim: «Yüzü kuzu, ruhu kurt bir
mahlûk».

Gayet dalkavuktur. Mustafa Kemal'e emsalsiz dalkavukluklar,
riyakârlıklar yapmıştır. Aynı zamanda emrine emirber gibi hizmet eder,
memuruna karşı ise mütehakkim bir mağrur vaziyetindedir. Amirinin bugün
üstüne geçince dalkavukluğunu derhal kibr ü azamete çevirir.

Alelade herkes için güler yüzlüdür. Bu suretle çok nâzik, kibar, samimi,
insaniyetkâr görünmek ister. Herkese sûret-i haktan görünür. Bunlar
onun tabiyeleridir. Hakikaten çok kişiyi böyle aldatmıştır. Herhangi gün
kimi çok sever görünür ve methederse, herkes hiç tereddüdsüz bilsin ki o
gün ona bir felâket hazırlamaktadır.

Spor eğlencelerini çok sever. Fuhuş ve içki ile o kadar alâkası yoktur.
Bir bariz hasleti de inatçılığıdır. Gayet inattır. Birşeyi bir defa zihnine
yerleştirdimi, kimse onu vazgeçirtemez. Eskişehir-Afyon hattında sırf bu
kusuru yüzünden orduyu mağlûp etmiştir." "
YORUMSUZDUR!!
KAYNAK;
DR.RIZA NUR-HAYAT VE HATIRALARIM
3.CİLD SH. 1358-1359
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız