bop eş başkanı selanikli

bop başkanı selanikli kemal
----------------------------
BOP 1908 de başladı
2007 de sona erdi...

özet :
--------
ABD ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski,
Bush hükümeti döneminde
Yeni ortadoğu projesi
veya bizde daha çok bilinen adıyla
Büyük Ortadoğu Projesi adı altında bir yapılanmadan bahsetti ....

Yeni ortadoğu Projesi olduğuna göre
neydi
ESKİ ORTADOĞU PROJESİ

veya

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
gerçekte ne zaman başlamıştı ?
************************

Teodore Herlz
Rothschild tarafından görevlendirilmiş bir kuklaydı...

19 yy ın sonunda talmudcu yahudaoğlunun ilk hedefi
İSRAİL devletini kurabilmekti...

Ama önlerinde önemli bir engel vardı
Filistin topraklarına hükmeden OSMANLI...

önce Osmanlı ile PARA vaadiyle anlaşma yapılmaya çalışıldı
Abdülhamit Han buna müsaade etmeyince...

Osmanlı
ve Hilafet
BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ önündeki en öneli engel olarak elimine edilmeliydi ki...

bu plan
İSRAİL devletinin kurulabilmesi planı işlesin...

ÇÜnkü
MÜSLÜMANLAR birolduğu sürece

mezhep kavgaları olmadığı sürece...
İSRAİL varolamazdı....

müslüman ülkelerin tamamı
böylesi bir yapılanmaya karşı çıkardı...
-----------------
PEKİ OSMANLI NASIL BERTARAF EDİLMELİYDİ ?
-----------------
1- osmanlı içinde ümmetçilik fikri yerine milliyetçi fikirler canlandırılmalıydı .

2-Mezhepsel ayrımlar vurgulanmalı mezhep ayrılığını teşvik edecek görüş ve düşüncelerin yayılması için vehabilik benzeri akımlar güçlendirilmeliydi.
Dİn ve dil birliği sona erdirilmeliydi

3- çatıştırmaların neticesinde UYDU devletler kurulmalı ve bu devletlerin herbirinde iç çatışmayı etkin tutacak şekilde azınlık gruplara iktidar verilmeliydi .

4- oligarşik bu devletlerde her türlü düşünce çeşitli bahaneler ileri sürülerek engellenmeli SİYONİST fikirlere karşı çıkacak her türlü düşünce ve yapı anında bertaraf edilmeliydi.

Öyle de oldu.

***1908 de Abdülhamit Han a Rothschild ın desteklediği
jön türkler
ve ittihat ve terraki tarafından darbe yaptırıldı.

***19010 bu darbecilerin kurduğu meclis kararıyla da Filistin topraklarının satışına onay verildi .

***balkanlardan başlanarak milliyetçi tezler desteklendi ...yunanistan,bulgaristan vs tek tek osmanlıdan kopartıldı ...uluslararası camia tarafından bu çakma devletler hemen tanındı .

***Arabistan topraklarında Arabistanlı Lawrance gibi casuslar Vehabilik akımını selefi akımını İSTANBUL merkezli hükümete karşı bir muhalefet yapısı olarak dizayn etti.

***arap-türk karşıtlığını sağlayacak şekilde propagandalar yapıldı
...İttihat ve Terakki kadrolar arap topraklarında oradaki vatandaşlara kötü davranmak suretiyle bu karşıtlığı destekleyecek bahaneleri oluşturdu.

***müslümanın müslümanla savaştığı bir döneme girildi , ve kurulan devletlerde suni krallıklar oligarşik liderler başa geçirildi...

***Türkiye de başa geçen liderin ilk icraatı ...işlevsel olmadığı yalanıyla HİLAFETİ kaldırmak oldu...
Her türlü muhalefet kanlı şekilde bastırıldı ...
bu süreçte

Filistin topraklarına yahudi göçü çoktan başlatılmıştı .Ama avrupada yüksek sosyetik yahudiler ortadoğudaki vaadedilmiş topraklara gitmekte pek de istekli değillerdi ...

Bunu sağlayabilmek için yahudilerin bir ksımının zulüm görmesi gerekiyordu....2. dünya savaşı bu korkuyu perçinledi...

ve Filistin e yahudi göçü kısa sürede muazzam arttı .
1948 de İSrail devleti kurulduğunda
Henüz 30 sene önce
İdare ettiği topraklarda
Yeni bir devletin kurulmasına herhangi bir eleştiri getirmeyen TÜRKİYE

BU İSRAİL i tanıyan ilk müslüman ülke oldu ....

BOP un ilk meyvesi İSRAİL böylece Cumhuriyet halk ve parti söylemleri ile bu topraklarda gerçekleştirildi ....

******************
BOP un kadroları ERGEKON yapılanmasıydı
çünkü ittihat ve terakki nin
jön türklerin devamı bu derin yapıydı...

2007 de darbeyi gerçekleştiremeyince
tarihin çöplüğünü boyladılar...

Mavi MArmara BOP adı altında yapılmak istenen
2. faz olan
BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİN temeline konulan dinamit olmuştur...

Mavi Marmara baskınında
medya arşivlerini iyi tarayın...

hangi medya ne demişti
ve nasıl
İSrail e destek çıkmışsa...işte BOP sever olanlar onlardır...

Mavi Marmara olayı
bunu anlamak için çok etkin bir olay olmuştur .
-------------------------------------------------

yine SÖZCÜ gazetesinin 01 haziran 2010 tarihli manşetinde
siyah çerçeve içinde sürmanşette KAHPELER başlığı ile

mavi marmara olayın anlatan

" BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERDİLER " başlığı ilk bakışta beraber okunacak şekilde verilmişti
ve İSRAİL kelimesinin kullanılmamasına özen gösterilirken ...Türkiye devletinin bu gemiyi bilinçli olarak gönderdiğine dair bir varsayım ön plana çıkartılıyordu ....


devam edecek inşaallah...http://ottomanm2d.blogspot.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız