AHLAKSIZLIK VE MÜSLÜMANLAR

AHLAKSIZLIK VE MÜSLÜMANLAR / M. ŞEVKET EYGİ - MİLLİ GAZETE

Mız mız mız mız mız… Müslümanların büyük kısmı uyuyor… Ahlaksızlık, pislik, rezalet, müstehcenlik, fuhuş lağımları taşmış seller gibi akıyor… Zina serbest… Nikahsız evlilikler serbest… Seks seks seks… TC vesikalı KDV’li korumalı fahişelik serbest… Müslümanların başını çeken muhteremlerin çoğu İslamın, Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın yasak ve haram kıldığı bu pislikleri yüksek sesle protesto etmiyor.

Büyük gazeteler tahrik edici, şehvetleri kamçılayıcı seksî kadın resimleri basıyor… Büyük Tv’lerin çoğunda seks seks seks…

Her yerde pıtrak gibi o biçim masaj salonları…

Müslümanlar bütün bu pisliklere karşı yeterli tepki göstermiyor.

Şer’î tâbirle emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmıyor…

Fuhşun her çeşidi yarı serbest… Nataşalar mataşalar… Dün Madam Manokyan, bugün Madam Bilmem Ne…

Müslüman milletvekillerimiz niçin fuhşa ve müstehcen neşriyata karşı bir kanun teklifi getirmiyor?

Milyonlarca Müslüman vatandaş niçin Ankara’ya, valiliklere, savcılıklara protesto ve uyarı e-mailleri göndermiyor?

Camileri kadınlarla doldurmak bid’ati için çırpınan Diyanet niçin bu kötülüklere lisan-ı münasib ile karşı çıkmıyor?

Bu gidişle memleket bir fuhuşhane-i kübraya dönecektir.

Mâsum çocuklarımız bir iki sene erken bulüğa ermeye başladı.

Herkesi suçlamam ama halkın bir kısmı yoğun seks ve fuhşiyyat bombardımanı altındadır. Ahlak, iffet, fazilet yerlere serilmiş…

Müslümanların ana vazifelerinden biri de iyilikleri emr etmek, yaptırtmak, kötülükleri yasaklamak ve engellemektir. Bu bir farz-ı kifayedir. Ümmet bu farzı büsbütün terk ederse her Müslüman sorumlu olur.

Peygamberimiz (Salat ve selam olsun ona) emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk eden, boşlayan bir toplumun helak olacağını haber vermiştir.

Müslümanlar niçin elbirliği ile yurt çapında bir “Ahlak ve Fazilet Derneği” kurup, binlerce yerde şubesini açıp fuhşiyyat ve müstehcen neşriyat ile etkili bir şekilde mücadele etmiyor?

Böyle bir dernek kurmak için bütün şartlar, imkanlar mevcuttur. Niçin kurulmuyor?

Bozuk ve çarpık düzenin haram rantlarını yiyen birtakım kimseler ve kurumlar niçin ahlak meselesini ihmal ediyor?

İffetin pabucu dama atıldı… Namus ve şeref şişeleri taşa vurulup paramparça edildi… Sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, otobüslerde birbirine sarılıp öpüşmek medeniyet sanılıyor. Hatırlıyor musunuz, İstanbul’da bundan birkaç yıl önce, otobüste ahlaksızlık yapan bir çifti uyaran şoför dövülmüştü.

Ahlaksızlık, iffetsizlik, fuhşiyyat sel halini alınca, önüne gelen her şeyi, herkese sürükler ve helak eder. Bize ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen sözde namusluları ve iffetlileri de…

Elinde imkan olduğu halde, ahlaksızlıkla yeteri kadar ve etkili şekilde mücadele etmemek de bir ahlaksızlık değil midir?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız