büyük oyun

büyük KUMPAS DEŞİFRE
------------------------
1908 de Abdülhamit Han a darbe yapıldı ve fiilen padişahlık sona erdi...
yani osmanlı imparatorluğunun 1908 den sonraki fiilleri, alınan kararlar için padişah sorumlu tutulamazdı ...
çünkü artık bir PARLAMENTER REJİM sözkonusudur...

ve bu parlamenter aritmetikte ...padişahlık sembolik bir kuruma dönüşürken
hükümeti idare eden asıl unsur İttihat ve Terakki cemiyeti olmuştur .
-----
İttihat ve Terakki denilen oluşum , bizzat maaşını Rothschild dan alan jön (jeune -genç ) türk akımının devamı olan ASKERİ bir yapıdır.

Osmanlı içinde yuvalanmış olan SABETAYİST ,ve masonlar ...padişaha darbe yapmak suretiyle idareyi ele almışlardı .

-------------
AMAÇLARI
---------------
1- Filistin de bir İsrail devletini kurmayı sağlayacak şekilde ,imparatorluğu o bölgelerde ve genel anlamda zayıflatmak .

Bunun için 1909 senesinde Filistin e yahudi yerleşimine engel olan kanun kaldırıldı .

Abdülhamit Han o bölgede yahudi nüfusunun yoğunlaşmasının tehlikelerine karşı , yerleşim yasağı koymuştu .

****
2- Balkanlarda ayaklanmalara fırsat vererek o toprakların müslümanlardan ve imparatorluktan arındırılması .

Bunun için 1912 de Balkan ayaklanmalarına fırsat verecek düzenlemeler ve baskılar yapılmıştır ....

daha sonra ise NÜFUS MÜBADELESİ adı verilen göç politikasıyla ,orada yerleşik müslümanların anadoluya sevki yapılarak orada müslümanlık zayıflatılmıştır .

****
3 - Kuzey afrikada osmanlı imparatorluğu egemenliğini sonladırarak suni devletlere ve orada ingiliz hakimiyetine imkan verecek uygulamalar yapmak .

türk-arap çekişmesine zemin hazırlayacak baskılar meydana getirmek ...
böylece mezhepsel farklılıkları kızıştırmak .

örnek : Mısır ,Sudan gibi ülkelerdeki egemenlik haklarından lozanla vazgeçilmiştir ...(böylece ingilizlerin oradaki yapılanmaları ve oradaki kaynakları rahat sömürebilmesinin önü açılmış oldu )

*****
4- Doğuda osmanlı imparatorluğunu zayıflatacak ve işgal edilmesine olanak sağlayacak tertipler düzenlemek .

5 - Kırımda ki osmanlı hakimiyetini bitirmek ve işgale açık hale getirmek .

6 . HİLAFETİ kaldırmak için gerekli propaganda ve çalışmaların yapılması .
Hindistan topraklarındaki ingilizlere karşı olan müslüman direnişini kırmanın yegane yöntemi buydu , ve ingilizler bu şartlarla ittihat ve terakki idaresini destekliyordu .

Hilafetten sonra ...Hindistan da müslümanların organize direnişi sona ermiş ....İngiliz Hindsitan a hakim olmuştur ...

sonraki süreçte çatışmalara imkan verecek uygulamalar orada da uygulanmış
ve PAKİSTAN adlı bir devlet HİNDİSTAN topraklarından ayrılarak kurulmuştur .

7 - KUTSAL TOPRAKLARDAKİ Osmanlı imparatorluğu hakimiyetini sona erdirecek uygulamalara gitmek .Oradaki birliğe zamanında destek vermemek ....

Böylece Mekke Ve Medine dahil devasa topraklar OSmanlı idaresinden çıktı ...

Oraya sahip olmanın müslümanlar üzerindeki etkisi de kırılmış oldu ...
müslümanlar arasında MEZHEPSEL kaygılara öne çıkartacak bir kafa karışıklığına zemin hazırlandı .

8 - Boğazların hakimyetinin Osmanlı imparatorluğundan ingilize geçmesini sağlayacak anlaşmalara imza atmak .

9 - Almanyanın kaybedeceği kesin olan bir savaşta 1. dünya savaşına almanların yanında savaşa sokulması .

savaşlara sürülen eğitimli müslüman osmanlı nüfusunun heba edilmesindeki amaç , ileride ingiliz hakimiyetinde kurulacak uydu devlete, göstermelik cumhuriyete yönelecek tepkileri bertaraf etmekti .

YEMENDEN getirilen birlikler doğrudan üzerlerindeki çöl kıyafetleriyle SARIKAMIŞ a donmak üzere gönderilmiştir .

1. dünya savaşına sokulmak istenilen osmanlı için iki alman gemisine osmanlı bayrağı çekilmiş ve bununla ALMANLAR yararına Rus toprakları bombalanmıştır .

Ruslar bunu bahane ederek doğu topraklarına girmiş KARS, BATUM gibi yerleri işgal etmişti

aynı zamanda ingiliz birlikleri de bu bahaneyle çanakkaleye saldırmışlardır .

Neticede 1. dünya savaşını kaybettirilen OSmanlı
ingilizin İSTANBUL un idaresini alması sağlanmıştı .

------------------
Büyük bir kumpasa gelen padişah osmanlının düşürüldüğü durumu kurtarmak için

gizli bir şekilde güvendiği subayları anadoluda organize etmesi için olağanüstü yetkilerle gönderdi .

amaç kaybettirilen toprakların yeniden alınmasıydı ...
fakat görev verdiği bazı subaylar amacı ingilizin istediği şekilde ırka dayanan bir ulus devlet kurmaktı ....

işte zurnanın zırt deliği buydu .
----------

vatanseverler
oyuncular
oyun kurucular ın tamamen yer değiştirtileceği bir tarih anlayışıyla tüm bu ali cengiz oyunları tersyüz edilmiş...

müslümanlara karşı mason-illüminati-deccal yahudaoğllarının giriştiği amansız mücadele örtülmüş .

---------
Dünya hakimiyetini ingilize ve avanesine teslim edenler kahraman ilan edilmiş ....
düşünen bir gençlik yerine

Slogan ezberleyen
ecdadına söven
imanı zedelenmiş
nefsinin peşinde
avrupa özentisi
korkak
bilgisiz bir gençlik oluşturulması için çalışılmıştır .BUnun için eğitim müfredatları gereksiz bilgilerle şişirilmiş
testlere boğulmuş
dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir sistem haline dönüştürülmüştür ...

Kuru şiirler
gerçekliği olmayan duygusallıklarla
ingilizin hakimiyetinin
illüminatinin -masonların deccalin tuzaklarının yahudaoğlununun hakimiyetinin daim olacağı sanılmıştı ...

Bugün hala müslümanlar içinde bile bu tuzakları göremeyecek kadar basireti bağlanmış gençler var .....
Bu oyun ve tuzakların bir kısmını görüp...
selanikliyi islamın bekçisi sananlar mevcut....

bu efsunlanmanın delilidr kardeşlerim
bu büyülerin tesiridir ki artık etkileri kalmayacak inşaallah....

Yürekten ALLAH diyen herkes...bu hakikati kavrayacak...tılsımlarını ...büyülerini ....çöpe gönderdik ....

Hakikat yüklemesi tamam oluyor....
manevi görevliler
şuurları açıyor

ve asıl film şimdi başlıyor ...

kerametliler ordusunda yerlacak yüreğin
Hak için HAKKIN yanında mücadele kabiliyetin ve arzun varsa....

tevbe et...abdestle gez...farzlarını yerine getir....ve Allahtan dilekte bulun ...

bismillahirrahmanirrahim

" Ya Rabbi bana ve cümle müslümanlara güç kuvvet ve kabiliyet ver...
iman ve cesaret ver....ki
Ahir zamanda görevlendirdiklerinle beraber olalım ...
peygamberimiz hazreti Muhammed Mustafa salallahü aleyhivesellem efendimizle komşu olmamızı sağlayacak
o idraki
mücadele azmini
ve kardeşlik duygusunu yüreğimize işle ya Rabbi...

biz cümle müslümanları dosdoğru yolunda sabit kıl
yüreklerimize iman nurunu yerleştir
bedenlerimizi nurlandır ve nur bedenimizden taşsın

Ya Rabbi Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet;
gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Amin "

el fatiha.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız