Padişahlar neden hacca gitmedi

Solun ideolog yazarı Murat Belge bugün Vatan gazetesinden Mine Şenocaklı'ya verdiği röportajda Osmanlı'da hacı olmak isteyen padişaha izin verilmediğini Genç Osman'ın hacca gitmek istemesi üzerine, ulemanın 'Vacip değildir!' dediğini söyledi. Peki Osmanlı padişahları neden hacca gitmemişti? Ulemadan neden 'Vacip değildir' cevabını almışlardı. Tarihe bir göz atalım..

HACCA GİDEN TEK ŞEHZADE

Osmanlı padişahlarının hepsi dinî hassasiyete sahipti. Ama buna rağmen hiçbirisi hacca gitmedi. Osmanlı hanedanında, padişahları bir kenara bırakırsak şehzadeler arasında bile Cem Sultan dışında kimse hacca gitmedi. Osmanlı hanedanında hacca gitmek için ilk ciddi girişimin sahibi 2. Beyazıt'tı. Şehzadeliğini geçirdiği ve valisi olduğu Amasya'dan hacca gitmek için yola koyulduğu sırada babası Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberini alan 2. Beyazıt, haberle birlikte bir de mektup almıştı.

DEVLET İDARESİ BOŞLUK KALDIRMAZ

2. Beyazıt'a, 'derhal İstanbul'a dönüp tahta geçmesi ve hacca gitmeyi halka ve devlet idaresinde görevi olmayanlara bırakması gerektiği, devlet idaresinin boşluk kaldırmayacağı, aksi halde düşmanın otorite boşluğunu fırsat bilerek Osmanlı Devleti'ne saldırabileceği' yönünde uyarılar içermekteydi.


NEDEN HACCA GİTMEDİLER

Padişahlar Hacca gitmeme sebepleri arasında iki sebep öne çıkıyor. Kimileri güvenlik gerekçesini öne sürüyor kimileri de devletin başsız kalması riskini göze alamadıklarını ve cihadı daha fazla önemsediklerini. O dönemde bir insanın hacca gidiş-dönüşü en az 3 ay sürüyordu; dolayısıyla bir padişahın bu kadar uzun süre işin başından uzak kalması anarşiye sebebiyet verebilir, fitne çıkabilirdi. Ayrıca padişahlar sıradan vatandaşlar gibi tek başlarına haccedemezlerdi. Kara ve deniz yolunda uğrayacakları bir saldırıya karşı mutlaka yanlarında bir ordu bulundurmaları, yani hacca savaşa gider gibi tam teşekküllü gitmeleri, gerekiyordu.

GELENEK HALİNİ ALDI

II. Bayezid'den itibaren Osmanlı padişahları ve onları etkileyen ulema, bir padişahın devlet başkanlığı görevlerini 'şahsî ibadetleri uğruna' aylar boyu terk etmesini caiz görmemişlerdi. Yani bu tutumda şahsî ibadetlerini kamusal hizmetlerinin önüne geçirmeme kaygısı ağır basmış ve bu, zamanla hanedanın erkek üyeleri için tartışılmaz bir gelenek halini almıştı.

ŞEYHÜLİSLAM FETVA VERDİ

Nitekim II. Osman da, hacca gitmeye niyetlendiğinde en başta kayınpederi Şeyhülislam Esad Efendi kendisine karşı çıkarak, "Padişahlara hac lazım değildir, oturup adl eylemek evlâdır. Caiz ki bir fitne zuhur eyleye" fetvasını vermişti. Osmanlı padişahlarının hac gibi şahsî bir farzı uğruna devlet işlerini aylar boyu ihmal etmesi, dinen caiz görülmemiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız