atilla ilhan ispiyoncumu

1950'li ve 60'lı yılların etkili gazetecilerinden Bedii Faik, darbe yıllarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bedii Faik, şair Attila İlhan'ın Komünist tevkifatlarının olduğu 1955 yılında solcuların isimlerinin yazılı olduğu bir dosyayı
kendilerine satmak istediğini söyledi.

Yazar Bedii Faik Akın, darbe teşebbüsünün ardından 1963 yılında idam edilen Talat Aydemir'in sivil kesimlerle temasını ünlü iktisat profesörü İdris Küçükömer'in sağladığını söyledi.

Aydemir'in mahkemede Küçükömer'in adını vermediğini anlatan Akın, "Ankara'yı bilemem ama İstanbul'da İdris Küçükömer en fazla görüştüğü kişiydi. Onunla beraber planlıyordu işi. Talat Aydemir'i İdris Küçükömer her yere sokmaya çalıştı." dedi.

1987 yılında aramızdan ayrılan İdris Küçükömer, 27 Mayıs darbesinin ardından Yön dergisinde kaleme aldığı yazılarla tanınmış, Türkiye'nin toplumsal tarihine ilişkin araştırmalarında Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) kavramını gündeme getirmişti. "Türkiye'de sağ soldur, sol da sağdır" şeklindeki tezi aydın çevrelerde uzun süre tartışılan ve Marksist görüşleriyle tanınan Küçükömer, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yönetim kurulunda görev almış, ölümünden kısa bir süre önce de Sosyal Demokrasi Partisi'ne üye olmuştu.

1950'li ve 60'lı yılların etkili gazetecilerinden Bedii Faik, darbe yıllarına ilişkin Cihan Haber Ajansı'na (Cihan) çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'İhtilalciler Arasında Bir Gazeteci' isimli bir kitabı da bulunan 92 yaşındaki Bedii Faik, 27 Mayıs darbesinin ardından Babıali'de darbenin artık kanıksanır hale geldiğini söyledi.

Herkesin kendi irtibatı ve istihbaratı bulunduğunu belirten Akın, "O bakımdan o istihbaratı Talat Aydemir doğrultusunda almış olanlar başka türlü havaya girmişlerdir. O istihbaratı Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'den almış olanlar başka istikamete girmişlerdir. Babıali'de normal gazetecilik istihbaratı ile hareket edildiğini ben söyleyemem doğrusu. Herkesin kendine has havası olmuştu. Gazeteciler cunta ile temas halindeydi. 'Ben hiç cuntalarla temas etmedim. Hiç benim cuntadan adamım arkadaşım yoktu' diyen gazeteci yalan söyler. O devirde yaşamışsa." diye konuştu.

"KÜÇÜKÖMER AYDEMİR'İ HER YERE SOKMAYA ÇALIŞTI"

Talat Aydemir ve grubunu üniversite profesörleriyle görüştüren, sivil çevrelerle irtibatını kuran kişinin dönemin Yön Dergisi yazarlarından İdris Küçükömer olduğunu anlatan Bedii Faik Akın, Aydemir darbe girişimi öncesinde en çok görüştüğü kişinin Küçükömer olduğunu açıkladı.

Aydemir'in İstanbul'da en fazla görüştüğü kişinin İdris Küçükömer olduğunu dile getiren Akın, "Onunla beraber planlıyordu işi. Aydemir mahkemede İdris Küçükömer'in adını vermemiştir. Mahkemede benim, Falih Rıfkı beyin, CHP milletvekili Avni Doğan ve Prof. Dr. Cihat Abaoğlu'nun adını verdi. Kazım Dayıoğlu'nun adını verdi. Öyle yaparak, 'benim sivil kadrom var' diye işi büyütmeye çalıştı ama askeri mahkeme hiç itibar etmemiştir. Bizi şahit bile çağırmadı." diye konuştu.

"ATİLA İLHAN SOLCULARIN İSİMLERİNİ PARAYLA SATMAK İSTEDİ"

Bedii Faik Akın, şair Atila İlhan'ın Komünist tevkifatlarının olduğu 1955 yılında solcuların isimlerinin yazılı olduğu bir dosyayı kendilerine satmak istediğini söyledi.

Akın, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Ben Dünya gazetesinde bir gün yazı işleri odasına çıkmıştım. İdare müdürümüz vardı Kemal Çilingiroğlu diye bir kişi. Telefon etti, 'Acaba bana gelebilir misin, ben mi sana geleyim?' diye. Bir şey göstereceğini söyledi. Yukarı getirip gösterdi. Basılmamış bir kitap gösterdi. Bu Komünistlerin iç yüzü, bütün Türkiye'deki Komünistleri yazıyor. 'Attila İlhan 'Yazın' diye bize getirip satıyor' dedi. 1955 yıllarıydı. 5 bin lira istediğini söylediler. Listede Mina Urgan ve Orhan Kemal'in isimleri vardı. Aşağıya, 'O herifi hemen kov buradan, hemen defolup gitsin' dedim. Bana dosyanın içinde çok şeyler olduğunu bir karıştırmamı söylediler. Sonra İstanbul Emniyeti 1.Şube Müdürü Ahmet Topaloğlu'nu aradım. Ahmet bey, 'Böyle böyle bir şey var. Yayınlarsak sizin Komünist takibatınıza falan zarar verir miyiz?' dedim. 'Ne münasebet bize de sattı daha evvel' dedi. Emniyete de satmış.
Bunu ben hatıralarımı yazarken, Kemal Çilingiroğlu öldü. Şahitler öldükten sonra ismini yazmadım. Attila İlhan Cumhuriyet gazetesine ertesi gün beyanat verdi. 'Beni kastediyor, benim şöhretimden faydalanarak kendisine şöhret yapmak istiyor' dedi."

22 ŞUBAT ve 21 MAYIS NEDİR?

Talat Aydemir, Kore'de görevde bulunduğu için yurda dönünce Milli Birlik Komitesi'nce Kurmay Albay rütbesindeyken Kara Harp Okulu Komutanlığı'na atandı.

27 Mayıs'ın ardından ordu içinde oluşturulan Silahlı Kuvvetler Birliği cuntasının Ankara ayağının en etkili ismi olan Aydemir, 22 Şubat 1962'de yapılan atama ve tutuklamalara karşı, askeri öğrencilerin de desteğini alarak hükümete karşı darbe girişimini örgütledi. Bu hareket hükümetle uzlaşma ile sonlandırıldı.

Emekli edilen Aydemir,10 Mayıs1962'de çıkarılan özel af yasasıyla serbest bırakıldı. 20 Mayıs1963'de Anayasa'da öngörülen reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci darbe girişiminde bulundu; fakat başarılı olamadı. Yapılan yargılamadan sonra Süvari Binbaşı Fethi Gürcan ile birlikte idama mahkûm edildi.
5 Temmuz 1964'te idam edildi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız