İSKİLİPLİ ATIF HOCA, ÇARPITILAN TARİH ve TARİHİ GERÇEKLER”

İSKİLİPLİ ATIF HOCA, ÇARPITILAN TARİH ve TARİHİ GERÇEKLER”

Bazıları meydanı boş bulmuş, ha bire atıp, tutuyor. Atıp tutmakla kalsa ne ala, seksen yıllık yalanı, iftirayı sürdürmekte de beis görmüyor. Neymiş efendim “ İskilipli Atıf Hoca Yunan işgal kuvvetlerine direnmeyin diye fetva yazan yunan işbirlikçisi, kuvayi milliye düşmanı hainmiş…”daha neler! Bu konuda tarih hükmünü çoktan verdi beyler. Çağ bilgi çağı, sene 2011, “bilgi karanlıkları çoktan aydınlattı. Mızrak çuvala sığmıyor!
“İskilipli Atıf Hoca” kısacası ile Osmanlı son döneminin büyük ilim adamlarından bir tanesidir. Hem medrese mezunu hem de Darülfünun ( İstanbul Teknik Üniversitesi ) mezunu, yayınlanmış pek çok eseri bulunan bir müderris (profesör)dir.

Yargılanmasına sebep olan “Frenk mukallitliği ve şapka” kitabını “Şapka kanunu” çıkmadan bir buçuk yıl önce yazmış, Milli Eğitim bakanlığı onayı ile Devlet matbaasında bastırmış ve devlet tarafından dağıtımı yapılmıştır. Suç olmadığı gibi 1925 yılında sonradan çıkarılan kanuna göre suç bile olsa, kanunlar geriye doğru uygulanmaz, ancak yürürlüğe girince uygulanırlar.

Giresun ve İstanbul İstiklal mahkemeleri “suç unsuru bulunmuyor” dedikten sonra
Ankara istiklal mahkemesi başkanı Ali Çetinkaya “…İnkâr filan edeyim deme! Temyizsiz (Yargıtaysız) , istinafsız (üst mahkemesiz) bir mahkeme karşısında bulunuyorsun. Ufak bir yalan söylersen okkanın altına gidersin.” deyip savcının 5 yıl hapis istemine rağmen İskilipli Atıf Hoca hakkında önce idam kararı verip Ulucanlar cezaevin de infaz ettiği, sonrada şahitleri dinlediği… “büyük istiklal yargıcı”mızdır kendileri.

Asıl yanlış olan da İskilipli Atıf Hoca asla yunan işbirlikçisi olmadığı gibi, 15 Mayıs da İzmir’e yunan ordusu çıktığında İstanbul da tertip edilen İlk Milli protesto Mitinginin de “tertip komitesi” içinde idi. Hükümet tarafından Şeyhülislama hazırlattırılan Fetva ya imza atmadığı gibi, imzaya gelenleri de kovmuştur. Üstelik imza atmadığı fetva için ismi basında kullanılınca adı geçen gazeteleri tekzip etmiş ve tekzibini de yayınlatmıştır.

Siyaset yapmak herkesin hakkı… Dağarcığınızdaki projelerinizi sunun değerlendirelim. Edremit’in il olmasını savunuyordunuz, sonuna kadar destek verelim. Ancak dedemi mezarında ters döndürmeye hakkınız yok arkadaşım. Yirmi iki yıllık savaş gazisi dedem “Kızıklı lı Kör Yusuf,” pek hayırla yâd etmezdi adını geçirdiklerinizi. Pek çoğunu da cephelerden tanırdı, Yemen’den, Filistin’den, Çanakkale’ye kadar. P harfi ile başlayan cümleler kurardı genellikle.
Bu şehirde tarih okuyan yok mu beyler!…. Bu ne sessizlik?

Mustafa Balaban
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız