güneş dünyayı yutaçak

AVRUPA Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) İsviçre-Fransa sınırında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı olarak bilinen merkezde çalışan Prof. Dr. Harrison Prosper, "Biz dünya üzerinde yaptığımız deneylerle, evrenin bundan 14 milyar yıl önce ne halde olabildiğini gördük. Güneş genişlemeye başlayacak, önce Merkür’ü sonra Venüs’ü sonra da dünyamızı yutacak" dedi.


GÜNEŞ GENİŞLEYİP DÜNYAYI YUTACAK

Higgs Parçacığı’nın bulunmasının önemini de anlatan Prof. Dr. Prosper, "Biz dünya üzerinde yaptığımız deneylerle, evrenin bundan 14 milyar yıl önce ne halde olabildiğini gördük. Evrenin 14 milyar yıl önceki şartlarını dünya üzerinde yaptığımız deneylerle oluşturabiliyoruz.

Bu deneyleri yapıp evrenin 14 milyar yıl önce ne durumda olduğunu bilebildiğimiz ve bir kurala bağlayabildiğimiz için bu kuralları kullanarak evrenin bundan 14 milyon yıl sonra ne durumda olabileceğini gösterebiliyoruz. Yüzde 200 dünyamız yok olacak. Dünyanın yok olacağıyla ilgili öngörümüzü bundan 5 milyar yıl sonra görebiliriz. Bu dönemde güneş genişlemeye başlayacak, önce Merkür’ü sonra Venüs’ü sonra da dünyamızı yutacak" dedi.


Tekvir süresi

1. Güneş, dürüldüğü zaman,

2. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4. Gebe develer salıverildiği zaman.

5. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,

6. Denizler kaynatıldığı zaman,

7. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.

8, 9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

10. Amel defterleri açıldığı zaman,

11. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,

12. Cehennem alevlendirildiği zaman,

13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

15, 16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

17. Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,

19, 20, 21. O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

23. Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.

24. O, gayb hakkında cimri değildir.

25. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26. (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?

27, 28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız