Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini temelleri ve islam

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini temelleri ve Biz

"Corpus Juris Civilis" adlı 1. Justinianos (482-565) tarafından hazırlatılan, Roma hukukunu bir araya toplayan bu kanun günümüzde Avrupa hukukun temelidir. Bu kanunlardan beslenen papazlar 16. Yüzyıl Avrupa’sında, kadınların ruhlarının olup olmadığı ve Cennet’e gidip gidemeyecekleri konusunda Hristiyan çevrelerinde durmadan tartışırlardı. O sıralarda ise İslam dünyası zirvelerdeydi. Yine o dönemde üniversite papaz hocaları, kadınların insan türünden olmadıklarını ispat etmek üzere Latince tezler yazardı, biz ise hem kalemle hem kılıçla destanlar yazardık. Bahseder misin bunlardan Yalancı Tarih ?

Kaynak
M. A. Ubucini, Türkiye 1850, cilt 2, Tercüman 1001 Temel Eser,İst/ Tarihsiz, s. 468
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız