Atatürkten İnönü ye Dersim Katliamı Tebriği

Atatürk'ten İnönü'ye 'Dersim Katliamı' Tebriği!


Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan sır "Dersim Belgeleri"nde ilginç detaylar yer alıyor.

Belgelerde, kendi isteğiyle teslim olduktan sonra idam edilen Dersim olaylarının sembol ismi Seyit Rıza'nın 11 Eylül 1937'de teslim olmasından bir gün sonra Atatürk ile İnönü arasındaki karşılıklı tebrik mesajları dikkat çekiyor.

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü, Atatürk'e hitaben, "Seyit Rıza'nın teslim olması Cumhuriyet ıslahatının yeni bir safhasıdır. İltifatınız bizim için çok kıymetli bir teşviktir" diyor. Atatürk ise İnönü'ye, "Teslim olması Cumhuriyet hükümetinin Dersim'deki yüksek şuurlu hareketinin neticesini gösteriyor" mesajını gönderiyor.

Belgelerde Atatürk ve İsmet İnönü'nün yazışmalarının yanı sıra Tunceli (Dersim) Harekatı'na ilişkin yazışmalar, raporlar, Dersim isyanları hakkında 4. Umumi Müfettişlik'ten alınan raporlar, Seyit Rıza ve adamlarının isyanları, Dersim bölgesinden Batı yerleşim bölgelerine nakledilen kişilerle ilgili bilgiler, Genelkurmay Başkanlığı'nın Tunceli Kanunu'nun uzatılması önerisi, Tunceli Harekatı'na başlama ve bitim tarihlerine kadar kamuoyunun bilgisine sunulmamış birçok sır yer alıyor.

CUMHURİYET ISLAHATININ YENİ BİR SAFHASI

(Başvekil İsmet İnönü'den Reisi Cumhur Atatürk'e gönderilen 12 Eylül 1937 tarihli belge) Seyit Rıza'nın teslim olması cumhuriyet ıslahatının yeni bir safhasıdır. Lütufkar iltifatınız bizim için çok kıymetli bir teşviktir. 4. Umumi Müfettişi tebrik ederken, büyük Reisi Cumhurun Hükümeti taltif etmek lütfunda bulunduğunu ve Reisi Cumhurun yüksek takdirlerinin tabiatile kendisine ve emri altındakilere müteveccih olduğunu tebliğ ettim.

ATATÜRK'TEN İNÖNÜ'YE DERSİM TEBRİKİ

(Atatürk'ten Başvekil İsmet İnönü'ye 1937 Eylül'ünde giden mesajı gösteren belge) Seyit Rıza'nın teslim olması Cumhuriyet hükümetinin Dersim'deki yüksek şuurlu hareketinin neticesini gösteren bir müşahhas delildir. Ondan dolayı kendilerini tebrik ederim.

Kaynak.Analiz merkezi.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız