nazar boncuğu şeytanidir

Nazar Boncuğu

"Nazar Boncuğu Şeytanın Simgesidir" diye bir haber yayınlandı bugün. Ancak haberi okuyunca, ASA Kitabı'ndaki açıklamalarla olan benzerlği oldukça dikkat çekici.

HER ŞEYİ GÖREN GÖZ, ŞEYTAN’IN GÖZÜ VE NAZAR BONCUĞU İLİŞKİSİ

Piramitlerden birinin içinde Şeytan’ın evi saklıdır, dedik. “Piramit”in üzerindeki “her şeyi gören göz” denen sembolde, Şeytan’ın Kabe’yi,Âdem’i ve Yaradan’ın yarattıklarını takip ettiğini ve bugün de bu olgunun devamının olduğunu söyledik. Şeytan ve Şeytanîlerin hain izleyen gözü Yaradan’ın yaratışını takip ediyor. Bugün Şeytanîler birçok bilim dalını gasp etmiştir. Oysa Yaradan, asıl her şeyi görendir.

Bunu bildiklerinden, Allah inancını insanlık bilincinden silmek çabasındadırlar. “Her şeyi gören göz”ün insanlığa bakışı, Yahudilerin Masonik hain bakışıdır. Her türlü bilgileri kendi emelleri uğrunda, insanlığın aleyhine kullanırlar. Her şeyi bilen ancak Allah’tır. Bu hain bakışlarından Allah’ı habersiz sananlar şu ayeti okusunlar:

“ALLAH GÖZLERİN “HAİN BAKIŞLARINI” BİLİR, GÖNÜLDE GİZLEDİKLERİNİ DE…” Mümin / 19

Göz sembolünün muskalardaki yeriyle ilgili, geçmişten günümüze sürdürülen bu Şeytanî geleneğinden bahsedelim. Günümüzde, özellikle mavi üzerinde göz bulunan, ülkemizle de neredeyse özdeşleşen “nazar boncuğu”nun tarihsel bağlamını anlayalım. Nedir nazar boncuğu? Mavi renkli olup, cam ve taş gibi maddelerden yapılan; bebeklere, insanlara, evlere asılan nazarlık. Bugünkü nazar boncuklarının kökeni de Eski Mısır muskalarına ve “her şeyi gören göz” denen Şeytan gözüne dayanır.

Bir hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): “Kim nazarlık, muska benzeri şeyleri söküp kırar, atarsa,Allah ona köle azat etmiş sevabı verir.” buyurur.

Bu gibi şeyleri, “nazara” ya da halk dilinde “göze iyi gelir” diye takanlara, onlardan medet umanlara şu ayetler cevap verir:

“GÖZLERİN HAİN BAKIŞLARINI ALLAH BİLİR, KALPLERİN GİZLEDİKLERİNİ DE… ALLAH HAK İLE HÜKMEDER. ONLARIN O’NDAN BAŞKA YALVARDIKLARI İSE HİÇBİR ŞEYİ YERİNE GETİREMEZLER. ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH HAKKIYLA İŞİTEN VE GÖRENDİR.” Mümin / 19

Bugünkü muska âdetlerini, ileride bazı konularda işleyeceğiz. Şeytanîler göz enerjisiyle de insanlara sihir yapıp etki altına almaktadırlar. Fakat bunlar; bu tip nazar boncukları, zaten onların ritüellerindendir. Bunlar fayda vermez. Sığınılacak merci Allah’tır; nazar boncukları değil…

Bir ayette, “SENİ GÖZLERİ İLE DEVİRECEKLERDİ.” buyrulması nazar; yani gözün enerjisiyle etkiyi gösterir.

Bir hurafenin; “Mavi gözlülerin gözü değer.” Sözünün ve nazar boncuğunun bir sırrı:

Ortasındaki gözün mânâsını belirttik. Peki neden mavidir? Mavidir;çünkü dünya mavidir. Uzaydan da mavi gezegen görülür.Ortasındaki göz: Yeryüzüne indirilmiş Şeytan’ın kıskanç gözüdür.

Hâlâ melekler meclisindedir gözü... Dünyadan bakar.

Sad / 69, Mele-i A’lâ; yani “Yüce Yerden bakışı göğe yükselir. Melekler Meclisi”nden açıkça bahseder. İblis’in gözü, yerden göğü gözler.

Dünyanın katmanlarını gösteren resim. Nazar boncuğuna benzeyen göze dikkat!

El figürünün mânâsını belirttik. Birçok kavmin hangi amaçla kullandığını anlattık. Şimdi aşağıdaki el size tanıdık gelecek mi? Bir bakın:

“Fatıma’nın eli” de denen bu el figürü maalesef “nazar”a karşı bir tılsım olarak içine vefkler, Allah’ın isimleri, nazar ayetleri yazılarak bugün evlere, dükkanlara çerçevelettirilip asılır. El figürünün kökenlerini söyledik. Delillerini verdik. Bu el figürü İslamî argümanlarla bezenerek, tılsım olarak Müslümanların mekanlarını süslüyor.

Şimdi siz karar verin caiz mi değil mi… İnsanlık tarafından on binlerce yıl kullanılan batıl küfür objeleri, acaba bugün âdet olarak kimler tarafından sürdürülüyor?

ASA Kitabı (Sh.153-166)

İşte Konuyla ilgili olarak bugün yayınlanan haber:

Nazar Boncuğu Şeytanın Simgesidir

Son filmi 'Dabbe Bir Cin Vakası'nda 'nazar boncuğu'nun tehlikeli bir tılsım olduğunu savunan yönetmen Hasan Karacadağ: "Nazar boncuğu şeytanın simgesidir. Onu koruma amaçlı takan kişi de şeytan ve cinlerle anlaşma yapmıştır" diyor

Yönetmen Hasan Karacadağ'ın 'Dabbe' serisinin son filmi 'Dabbe-Bir Cin Vakası' filmi vizyona girdiği ilk hafta 140 bin kişi tarafından izlendi. Türk korku sinemasının başarılı örneklerinden olan film; izleyenlerde şok etkisi yaratıyor ve nazar boncuğunun tehlikeli bir tılsım olduğunu savunuyor. Çoğu kültürlerde ve dinlerde, kötülüklerden korunmak için güçlü bir tılsım olarak kabul edilen nazar boncuğu, Türkiye'de de 'kem gözlere' karşı korunmak için kullanılıyor.

GÖZLE HİPNOZ EDİYOR

Karacadağ ise 'Dabbe-Bir Cin Vakası'nın izleyicide yarattığı şoku anlamak için öncelikle inanç sistemini sorgulamak gerektiğine inanıyor. Yönetmen şöyle konuşuyor: "Nazar ve büyü İslamiyet'e göre haktır. Bilim de artık bunu kabul etmiştir. Psikokinezi denilen; bakışlardan yayılan zararlı elektromanyetik dalgaların insan ve hayvanlar üzerinde etkili olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır. Bazı hayvanların; gözleriyle avlarını hipnoz ederek zayıflattığı, ardından saldırıya geçtiği net olarak gözlemlenmiştir. Aynı durum insanlar için de geçerlidir.

Hz. Muhammed de hadislerinde hem insanların, hem de cinlerin nazar (göz) değdirebildiklerini söylüyor. Ancak bunu önlemek için vücuda takılan herhangi bir obje ve tılsımın işi daha da kötüleştireceğini yine hadislerinde anlatıyor."

Eski Mısır ve Babil'de 'nazar'a inanıldığını anlatan Hasan Karacadağ; özellikle o dönemlerdeki yazıtlarda, nazar boncuğunun simgesi 'tek göz'ün şeytanla ilgili olduğunu belirtti. Babil'de insanların tapındığı 5'ler tanrısı Hamsa'nın (Fatıma'nın eli olarak bilinir) da nazar boncuğunun çıkış noktası olduğunu söyleyen Karacadağ şu tespitte bulundu:

"Nazar boncuğundaki tek göz; cini yani şeytanın bakışını temsil etmektedir. Bu durumda nazar boncuğunu koruma amaçlı takan herkes şeytan ve cinlerle anlaşma yapmıştır diyebiliriz." Yönetmen nazar boncuğu takanları da şöyle uyardı: "Nazar boncuğu takanların bir an önce onlardan kurtulması ve yok etmesi gerekmektedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız