Tarih, hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani değişikliği örnek gösteremez

Evet doğrudur Türkiyede devrimlerin biride hukuk devrimidir ama kim yaptı?
”Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan reformlar, bütün olarak ele alındıklarında da şaşırmamak olanaksızdır. İslam devletlerinin en güçlüsü, yıllık geçmişe varan töreleri, altı aylık bir sürede yürürlükten kaldırılıyor.Tarih, hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani değişikliği örnek gösteremez. Bir ülkede ve bir toplum üzerinde yapılmış bundan daha cesur bir deneyim yoktur.” (1924-1931 yıllarında Türk hukukunu düzenleyen Sauser-Hall Georges)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız