Tanrılara cinlere kurban verme

TANRILARA....(CİNLERE KURBAN VERME) İlluminatinin Ahmaklığı.

Milletine: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?" demişti.(SAFFAT,124-125-126 AYET)

Baal anlam olarak şeytandan gelir.içerdiği isyan anlamını tamamen şeytandan almıştır.Babilde olanları anlatmıştık.Şeytana ve onun yardımcısı ifrit cinlere tapan toplumlar da insan kurban etmek önemli bir dini ritüeldir.Bu toplumlar da kurban etme ritüellleri genellikle bazı toplumsal sorunların defi için yapıldığı varsayılsada anafikirde kurban etme ritüelleri cinleri ve tabiki şeytanı ve güneş tanrısını memnun etmek için yapılmaktadır.Babilde baal için çocuk kurban etmek en yaygın ritüeller arasındaydı.Kutsal kalp dedikleri kurbanın kalbini daha canlıyken söküp alma törenleride Colomb öncesi kıta amerikasında yaygındı.Birde belli tarihlerde,belli yerlerde,belli ritüeller şeklinde de yapılan özel kurban etme törenleri var.Bunlarda cinlerle iletişime geçmek için gerekli koşulların oluşturulmasıyla ilgilidir.Azteklerde yılda 250.000 insan kurban edildiği yıllar da olmuştur.

Toplu kurban etme ritülleri bu günde oluyor.Bu konuda İlluminati baronlarının çıkardıkları kasıtlı savaşları,kasıtlı çıkarılan kıtlık ve hastalıkları,hergün önlenebilir sebeplerden dolayı ölen binlerce çocuk ölümlerini örnek gösterebiliriz.Belli tarihlerde yapılan kurban etme ritüellerinede en meşhur olan 11 eylül olayını,oslo saldırısını,kurban edilen ünlüleri söyleyebiliriz.İnsan kurban etme sonrası yamyamlıkta yine bu ritüellerin bir parçasıdır.Bu günde putperest hırıstiyanlıkta görülen İsa'nın kanı İsa'nın eti dedikleri şeyler bu yamyamlıkla ilgilidir.Kurbanların beyinlerine kadar etleri yenir kanları içilir.Satanızmdeki şeytanı memnun etmek için kurban vermekle aynıdır.Bu günde bazı kiliseler ve okult oluşumlar tarafından gizli olarak bu kurban etme ritüelleri devam ediyor.Toplu kurban etme ritüellleri zaten gözünüzün önünde oluyor da adına başka şeyler deniyor.Sonuç olarak onların tanrıları memnun etmek için her zaman kurbanlara ihtiyacı olduğu aslında onlara bu emir şeytandan geliyor.... Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır.(FATIR.6.AYET)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız