Canım biz bunları farkımız olmasın diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun

İnkılâbın, milleti gavurlaştırmayı amaçladığına dair bir delil

“Şapka inkılâbından sonra diğer bir arkadaşımızın, Ankara valisi Yahya Galip Beyin bir ziyaretini hatırlarım. Aynı zamanda mebus (milletvekili) olarak bulunan Yahya Galip Bey de çok yakınımızdı. Bir teklifi vardı. Nedir? dedim.

- Şapkanın orta yerine bir ay-yıldız koyalım. Diğer milletlerden farkımız belli olur? dedi. Teklifi bu. Yahya Galip Beye:

- Canım biz bunları farkımız olmasın diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun, tarzında çıkıştım..”


--------------------

KAYNAK: İnönü’nün hatıraları, Ulus gazetesi 5 Nisan tarihli nüsha

----------------------

Peki Islam ne diyor?

“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4; Müsned, 2/50)

“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.” (Tirmizî, İstizan, 7)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız