Bir Müslüman kaç kişiye eşittir kuranda çelişki varmıdır

Bir Müslüman kaç kişiye eşittir?

Enfal suresindeki iki farklı ayette sabreden kişilerin kafirlerden farkı sayılarda kişileri yenebileceğini söylemektedir. İki ayette farklı oranların söylenmesinden yola çıkarak bu iki ayet arasında bir çelişki olduğu iddia edilmektedir.

Fakat ayetler dikkatli olarak okunursa iki ayet arasında bazı farklılıktan dolayı bu farklı oranların söylendiği anlaşılacaktır.Bu konudaki iddialara delil olarak kullanılan iki ayet şöyledir:

Ey Peygamber, müminleri savaşa karşı hazırlayıp-teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlup edebilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur. (8 Enfal Suresi - 65)

Şimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah’ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir. (8 Enfal Suresi - 66)

İki ayet dikkatli okunduğunda farklı iki durumdan söz edildiği anlaşılacaktır. 65.ayette bir Müslüman kişinin inkar eden 10 kişiye bedel olduğu bildirilmektedir. Bu kişilerin zaafsız olmaları halinde bu oran geçerlidir.

Bu aynı zamanda, kesin inancın zafere etkisinin ifadesidir. Fakat 66. ayette ise zaaf halinde olanlar için farklı bir durum bildirilir. Zaaf halinde olan yüz kişinin, iki yüz kişiyi yeneceği bildirilir.

İki ayet arasında bir çelişki yada bir birinin hükmünü kaldırması diye bir şey söz konusu değildir. Zaaf olmaması durumunda 65. ayetteki hükümler geçerli iken, zaaf durumunda ise 66. ayetteki hükümler geçerlidir.

Burada dikkat edilecek bir diğer nokta da 66. ayette söylenen “bildi” ifadesi Türkçe’deki kullanıldığı gibi zamanla öğrenerek bildi anlamında değildir. Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Allah ilk andan itibaren her şeyi bilir, bir süreç sonucunda öğrenmez. Allah insanlar ilk yaratıldığı an her şeyi bilmiştir.

İlk ayette normal durumda zaafsız olanların durumunu açıklarken, daha sonradan zaafta olma durumunu bildiği için onlar için de ayrı bir oran bildirmiştir.

şimdi günümüze dört dörtlük müslüman sayısı kaçtır acaba..şimdi 1,5 milyarlık müslüman içinden eğer dör dörtlük müslümanlardan yani enfal süresi 65 nci ayetin işaret ettiği müslümanlardan 1 milyonluk bir ordu oluşturusranız o zaman 1o milyonluk bir orduyu çok rahatlıkla yenersiniz

ayrıca günümüzde ırakta afganistanda filistinde ve bir çok müslüman ülkesinde müslümanların zülüm altın da olmasının nedeni müslümanların YÜCE ALLAH (cc) unun emrettiği şekilde müslüman olmamalarından kaynaklanmaktadır...şeytan ve şeytanilerde bunu bildiği için biz müslümanların imanının zayıflatmak veya yoketmek için her şeyi yapmaktadırlar....eğer ki biz YÜCE ALLAH (cc) unun emrettiği gibi müslümanlar olsak o zaman dünyayı titretir tıpkı osmanlı gibi...

ülkemie gelirsek....1923 te kurulan deccaliyet sistemi ile günümüze kadar neslimizin beyinleri yıkandı..ve maalesef günümüzde özde değil sözde müslümanalrın sayısı çoğaldı...eğer bunu terine çevirebilirsel ki bizim amaçımız da bu..işte o zaman zafer hakkı ile inananlarındır.....(Musab Er)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız