İhtilalci ve muhtıracı paşalar - süleyman yeşilyurt

İhtilalci ve Muhtıracı paşalar; çok partili hayata geçtiğimizden bu yana bilhassa Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra neredeyse altmış yıldır "Rejim tehlikede" diyerek siyaset sahnesinde yer almaktadırlar. 

Ancak, gerçek demokrasiye inananlar bu hayali tehlikeye itibar etmedikleri gibi tankların gölgesindeki cunta yönetimlerini ülkemizin geleceği açısından son derece sakıncalı görmekteler. 
Çünkü, bu darbeci zihniyetlerin içerisinde sözde ulusalcılık adına 1960 İhtilali'nin öncülerinden Cemal Madanoğlu Paşa gibi babasınınn varlığı dahi bilmeyenlerle, Yaşar Büyükanıt popülaritesindeki muhtıracılığı demokrasi sanan anlı-şanlı Sabetaycı komutanlar da var! İşte bütün bu nedenlerden dolayı ihtilalcı ve muhtıracı paşalar, tüm yönleriyle gündeme getirmiş bulunmaktayım. Bizlere yıllardır telkin edilen "aman bu konulara girmeyelim" safsatalarına asla katılmam. Şu kadarı açıklıkla bilinmeli ki adeta eleştirilemez bir tabu sanılan müdahaleci zihniyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüvesini oluşturan asil insanlarımızın her zaman ve her devirde bilip öğrenme hakları fazlasıyla vardır...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız