Hristiyanlığımızda ki putperestlik - Arthur Weigall

Aslında amaç, hristiyan teolojisini olmadığı bir zemine oturtmak ya da hristiyan inançlılarının dinsel anlayışlarını zedelemek değil elbette. Ancak, Türkiye son yıllarda öyle bir süreç yaşadı ve yaşıyor ki, 

sanki dünyanın bütün misyonerleri Türkleri hristiyanlaştırma çabası ile, Türkiye'yi misyonerlik üssü haline getirdiler. 
Misyonerler tarafından sürdürülen bu sistemli çalışma, tüm dünyada yapılan ve kilise cemaati ile kilise otoriteleri arasında çok geniş yankı bulan bir çok tartışmayı, Türkiye'deki kilise cemaati ve misyoner örgütlerin hedef kitlelerinin gözünden kaçırmak amacıyla, misyoner faaliyetleri yürüten ekiplerin, -görmedim, duymadım, bilmiyorum- şeklinde yansıtmalarına neden oldu. Böyle olunca da Türkiye'de bu faaliyetleri yürüten hristiyan mezhebinin basın sözcüsü dahi tüm dünyada yapılan bu tartışmalarla ilgili kavramlardan haberi olmadığını iddia edebildi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız