Evrensel Hayat Hareketi

Evrensel Hayat Hareketi
Gabriele Wittek tarafından 1977'de Evrensel Hayat (Universelles Leben) adıyla Almanya’da kuruldu. Hristiyan akidelerinin yanı sıra diğer dinlerden esintiler taşımaktadır. İnançlarına göre Wittek ile Hz. İsa ile bir medyum kadın aracılığıyla görüşmüştür. Wittek, ayrıca, Mairadi adında bir dünya dışı varlıkla da görüştüğünü iddia etmiştir. Bir kadın peygamber konumundaki Wittek taraftarlarınca ''Tanrı’nın sesi” olarak nitelendirilmiştir.

Organik gıda marketleri, sağlıklı kuruluşları ve gıda üretimi yapan tesislere sahiplerdir. Bunlara göre, kıyamet kopacak fakat bu akımının taraftarları hayatta kalacaklar, tekrar yeryüzüne gelen İsa'nın ruhuyla bağlantı kurulacak, böylece bin yıllık barış hükümdarlığı kurulacaktır. Dünya genelinde 10 bin üyeleri olduğu sanılmaktadır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız