Çan'dan minare'ye büyük itiraf - Ahmet akgündüz

Meşrutiyet yıllarında Ezher şeyhlerinden Şeyh Bahit,

Bediüzzaman Said Nursi’ye sorar:

“-Avrupa ve Osmanlı konusundaki görüşün nedir?”

Bediüzzaman şu cevabı verir: “- Avrupa bir İslâm Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa devletine hâmiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır." Aradan 10-15 sene geçmeden Osmanlı doğurur. Avrupa henüz doğumunu yapabilmiş değildir. Ancak doğum sancıları çoktan başladı.

Avrupa Kiliseler Birliği’nin 1984 yılında Avusturya’nın St. Pölten şehrinde yaptığı toplantı sonrasında, Kur’an’ın Allah (cc) kelâmı ve Hz. Muhammed’in (sav) peygamber olduğunu itiraf ettiklerini anlatan bu eser, Avrupa’nın bir İslâm devleti doğurma sancılarının başladığının en müşahhas bir örneğini teşkil ediyor.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün akıcı bir üslûpla kaleme aldığı “Çan’dan Minare’ye Büyük İtiraf” kitabını büyük bir merak ve zevkle okuyacaksınız.

Bu eserde, “Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır.” müjdesi ışığında, Batı’dan yükselen gür İslâm seslerinin yankılarını göreceksiniz.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız