Bushlar'ın Gizli Tarihi - Adam ironhouse

Bush ailesi, pek köklü tarihi olmayan Amerika'nın aynı şekilde köklü olmayan ailelerinden birisi. 20. yüzyılın başlarından itibaren aile, kendisine Amerika'nın yönetici eliti arasında bir yer edinme mücadelesi içine girdi ve bunu başardı. Başarmanın da ötesinde üç nesil içinde içlerinden bir senatör ve iki başkan çıkardılar.

Bush ailesi hayli geniş bir aile ve özellikle 1950'lerden sonra ailenin çeşitli fertlerinin faaliyetleri, dikkat çekici bir mahiyet arzediyor. Bu da başka bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bush ailesinin bulaştığı her meseleyi ele alamama tehlikesi... Ama eğer her bir Bush ferdinin üzerinde durulmuş olsaydı, elinizdeki çalışmanın boyutlarını kat kat aşan devasa bir çalışma ortaya çıkardı ve bu da hem çalışmayı hazırlayan açısından ve hem de okuyucu açısından bir çok handikapı beraberinde getirdi. Bu nedenle yazar, sadece ana damarı izleyen bir çalışma ortaya koydu. Buradaki bilgiler, Bush ailesinin ana damarı hakkında aslında kıyıda köşede kalmış; hem medyanın hem siyasetin ve hem de ekonomi dünyasının hegomonik yapısı nedeniyle pek fazla gündeme gelmemiş bilgiler. Komplo diyerek hemen gözardı edilmemesi gereken meseleler... Özellikle gizli ilişkilerin ortaya konulduğu sayfalarda okuyucunun dikkat etmesi gereken husus bu çalışmanın komplocu değil alternatif kaynaklardan derlenmiş bir Bush ailesi tarihi olmasıdır.Bu eser Bush ailesinin sadece Amerika Birleşik Devletlerinde değil dünya çapında yükselişinin perde arkasını, güvenilir ve alternatif kaynaklara dayanarak edindiği zengin bilgi ve ayrıntılarla anlatıyor. Bush ailesinin gizli kapaklı işleri, kirli bağlantıları ve sırları Türkçe'de ilk kez bu kitapta bir araya geliyor.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız