sayfalar

3 Mart 2012 Cumartesi

CHP’de Kriptolar Savaşı

CHP’de Kriptolar Savaşı

CHP sıradan bir parti değildir; rejimin kurucusu, sistemin sahibi(!) partidir. Tek parti döneminin CHP’sini bugünkü CHP ile karıştırmayın! O dönemde CHP = DEVLET demekti. Bürokrasi, asker, yargı, yasama, yürütme, aklınıza ne

geliyorsa CHP bünyesinde toplanmıştı. Bir de, CHP tarafından kurdurulan buçuk partiler vardı; CHP bu kadar güçlüydü. O nedenle, bu günkü CHP’lilerin herhangi bir parti olmayı hazmedememelerini, kendilerini hala devletin-sistemin sahibi gibi algılamalarını anlayışla karşılamak gerekiyor!…

Bizde sistem-rejim, dolayısıyla CHP, ta baştan iki ana ekol, kesim üzerine kurulmuştu. Bu kesimlerden birisi (etkin ve baskın olanı), Türklüğü dejenere edecek kadar mübalağalı Türkçülükle öne çıkan Kripto Yahudilerdi; yani Beyaz Türklerdi. Diğeri ise yeni kurulan sisteme küçük ortak olan, ama zaman zaman etkisini artıran Kripto Ermenilerdi. Osmanlı sonrası dönemde bu iki hareket hem devlette, hem de devletin başat aktörü olarak kurgulanan Tek Parti’de etkindiler. Bu kesimlere Karatürklere karşı müşterek bir misyon yüklenmişti. Partide birinci adam birinci guruptan ise, 2. adam öteki guruptan olmuştu. Bu iki kesim ve iki adam bir işi-bir misyonu, bir projeyi ortak götürmeye çalışmakla birlikte, -kökenlerinin de etkisiyle- çatışmalar-vuruşmalar da yaşamaktaydılar. Sonraki dönemlerde gerek devlet ve derin devlet içinde, gerekse sistemin lokomotifi CHP’de bu iki kripto kesim arasında rekabetler-vuruşmalar oldu; ama bu kesimler millete ve Kara Türklere karşı ittifaklarını hiç bozmadılar. Köklerinde olan bu renklerden dolayı siyaseten bazı tavırlar geliştirse de, CHP hep millete ve milletin dinine, değerlerine muhalif olmuştur. Son yıllarda değişen konjonktüre göre, popülist söylemlerle Anadolu insanına yakın olmaya çalışmakta, fakat genetik kodları buna müsaade etmemektedir.

CHP’de son zamanlarda yaşanan çatışmaların da bu köklü ve ezeli rekabetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu, Dersim tartışmalarında Alevi kimliği ile rejimin sahibi CHP kimliği arasında sıkışmaktadır. Sisteme egemen farklı tondaki iki beyaz ekibin vuruşması da Kılıçdaroğlu’nu zora sokmaktadır.

Önceki dönemde fırkada 2. adam gibi duran, ama birinci adam olan adam beyazların koyu kesiminden, yani birinci kesimdendi; yıllarca partiye hakimdi. Nitekim bu adam arkasına aldığı beyaz kripto desteğiyle karizmatik bir lideri bir kaset darbesiyle küt diye devirdi. Bu defa 2. kesimden bir adam lider koltuğuna oturdu ve “etkili süflör” perde arkasından yönetmeye devam etti. Ama son günlerde parti içinde bir kargaşa daha yaşandı. İkinci adam gibi duran, ama gerçekte birinci kesimden ve 1. adam olan zat da bir operasyonla devrildi. Son bir yıldır ikinci kesim partide daha etkili hale gelmiş görünüyor. İkinci kesimin elemanı zat, birinci ve etkili adam haline geldi. Bu arbedede dışarıdan gözlemleyebildiğimiz kadarıyla, bir kesim diğer kesime karşı bir galibiyet elde etti. İkinci kesim partide hem birinci adamlığı, hem etkinliği ele geçirdi. Ama mücadelenin şiddeti artarak devam ediyor. CHP’deki değişimin üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen, birinci kesim, 2. gruba karşı yeniden atağa geçti. Şu sıralar CHP’nin kurucu iradesi, sistemin beyni-hafızası olan kesim, Dersimliye dersini vermek üzere kolları-paçaları sıvamış durumda. Elense çekmeye başladılar. Yakında, uzun süre gerçek beyazlara payanda olarak kullanılan ikinci kesimin süngüsü-kılıcı iyice düşebilir. Böyle bir mücadelede koyu beyazların yanında açık beyazların, 2. grubun çok şansının olamayacağını öngörmek kehanet değil.

CHP’de kriptolar arasında, ama kamuoyu önünde bir mücadele yaşanıyor. Dersim vakası bu mücadelede ciddi bir turnusol kağıdı görevi görüyor. İkinci kesim Dersim Vakası’ndan bir soykırım hikayesi çıkararak ulusal ve UA alanda etkinlik ve koz edinme derdinde. Birinci kesim ise kendi sorumluluklarında işlenen bu cinayetlerin üstlerine yıkılmasından, buradan hareketle bazı tabularının, totemlerin sorgulanır hale gelmesinden, kendilerine koruma sağlayan bazı ilke ve inkılapların aşınmasından endişe ediyorlar.

Şu anda CHP’de büyük bir mücadele hazırlığı var. Mevcut lider kendi toplumsal tabanı ile koltuğu arasında sıkışmış durumda. Koltuğu kurtarması zor görünüyor. Bu nedenle madem koltuk gidecek bari Dersimden lehimize bir şeyler çıkaralım diyebilir…