Yahudi Dönmeler Ve Mumsöndü Ayinleri

Yahudi Dönmeler Ve Mumsöndü Ayinleri

Yahudi dönmeler arasında Türkiye'deki Mumsöndü ayinlerinin öncülüğünü Fevziye Mektepleri'nin İstanbul'daki ilk müdürü ve İsmet İnönü dönemi CHP milletvekillerinden Nakiye Elgün yapmıştır.
Nakiye Elgün'ün adı Şişli'deki Beth İsrail Sinangogu'ndaki sokağa verilmesi, hangi amaca hizmet edildiğinin en belirgin izdüşümüdür.

Nakiye Elgün'den sonraki mumsöndü geleniğini Adar 22 Kuzu Bayramında sürdürüp, bu sapkınlığın öncülüğünü yapan dönemin İstanbul Milletvekili Yusuf Salman'dır. Şurası açıklıkla bilinmelidir ki her Selanikli Sabetayist olmadığı gibi, her Sabetayist'te mumsöndücü değildir.

http://www.kitapadresi.com/kitapdetay.aspx?kid=213229-yahudi-donmeler-ve-mumsondu-ayinleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız