Üniformalı Uyanıklar

Üniformalı Uyanıklar

Üniformalı Uyanıklar her ne kadar gözümüze büyüttüğümüz kışla nizamının tanınmış şahsiyetleri olsalar da, kendilerinden beklenilmeyen olumsuz icraatlerıyla gerçekten birer ibret vesikasıdırlar.
Hiç kuşkusuz buradaki söz konusu komutanların belgelere dayalı belirgin suistimalleri, aklın hafsalanın alamayacağı menfi gelişimlerdir. Daha da önemlisi; doğuştan imtiyazlı paşazade mahdumları ve yakınlarının kolay askerlik formülünün hilekar uygulamalarına yönelmeleri, asil Türk Milletini kandırmaktan başka mana taşımaz.

İşte bu nedenledir ki Üniformalı Uyanıkların nüvesini teşkil eden arsızını, hırsızını, ihale fesatçısını, devletimizi tirilyonluk zararlara uğratan doyumsuz apoletlileri tanımanın ve tanıtmanın, ülkemizin mutlu yarınları adına gerçek bir vatandaşlık görevi olduğuna bütün kalbimle inanmaktayım.

http://www.kitapadresi.com/kitaplistesi.aspx?orderby=yazar&id=S%C3%BCleyman+Ye%C5%9Filyurt
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız