İsrail ortadoğu amerika

Ortadoğu, insanlık tarihinin yazıldığı, semavi dinlerin doğuş merkezi, medeniyetler beşiği bir bölgedir. Daha sonra, petrolün bulunmasıyla da stratejik öneme sahip olan bu bölge, tarih boyunca dinî nedenlerle uğruna savaşlar yapılırken, bugün ise Batının en önemli enerji kaynağı olan petrol için mücadelelerin verildiği bir bölge hâline gelmiştir.
Bütün bunlara ilaveten 1948de kurulan İsrail Devleti de âdeta bu bölgenin kaderine bir ok gibi saplanmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun çökmesi ile Ortadoğunun tarih sahnesinde İngiltere, Fransa ve İtalya gibi emperyalist ülkeler rol oynamıştır. Fakat yeryüzünden sömürgeciliğin kalkması ile yeni bir anlayış olan postemperyalizm doğmuş; efendisine sadık diktatörler ortaya çıkmıştır. İngiltere, Fransa ve İtalya gibi emperyalist devletlerin zayıflamasıyla da bu kez, bu bölgenin kaderinde Amerika ve Sovyetler Birliği söz sahibi olmuştur. 1990larda Soğuk Savaşın sona ermesiyle de Amerika bölgenin tek patronu konumuna gelmiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız